Třetina Evropanů je pro zrušení hotovosti. Mezi nimi i Češi

Zrušit hotovost? Na otázku, která poslední dobou rezonuje v odborných kruzích, odpovídali tentokrát v aktuálním průzkumu občané v Evropě a v USA. A výsledek? Více než třetina dotázaných by vůbec nebyla proti.

Podle studie, kterou vypracovala agentura pro výzkum trhu a veřejného mínění Ipsos pro banku ING a o které informuje německý finanční server Finanzen.net, ukazuje, že by pro případné zrušení hotovosti bylo 34 % Evropanů a 38 % Američanů. Mnozí totiž už stejně téměř žádné mince či bankovky po kapsách nenosí. V Evropě uvedlo 21 % a v USA dokonce 34 % dotázaných, že ve svém běžném životě již hotovost v podstatě vůbec nepotřebují.

Server bohužel neuvádí konkrétní čísla pro jednotlivé země, nicméně upozorňuje na zajímavý paradox, že právě v takových zemích, ve kterých je hotovost ještě používána ve větší míře, vykazují lidé větší ochotu ji zrušit. Studie prý v této souvislosti hovoří vedle Itálie, Španělska, Rumunska, Turecka či Německa také o České republice.

Šetření dále naznačuje, že trend přechodu k bezhotovostním platbám v neprospěch hotovosti by mohl do budoucna pokračovat. Více než polovina dotázaných Evropanů totiž uvedla, že v uplynulých dvanácti měsících používala hotovost stále méně. Celých 78 % dokonce očekává, že v následujících dvanácti měsících používání hotovosti ještě dále omezí.

Zastánci bezhotovostní společnosti obvykle argumentují tím, že omezení či zrušení hotovosti by pomohlo v boji s černým trhem a kriminalitou, často poukazují také na problém financování terorismu.

Kritici naopak varují, že omezení, či úplné zrušení hotovostních transakcí může dát státu do rukou plnou kontrolu nad penězi občanů, čímž by tak do nich mohl ve výjimečných případech zasahovat.

Z omezení hotovosti by profitovaly například banky. Krizové případy, kdy občané kvůli nedůvěře ve finanční instituce stojí fronty před bankomaty a masivně vybírají hotovost, na kterou banky nestačí, by patřily minulosti – ale v zájmu střadatelů by to však zřejmě nebylo.

Nedávno zveřejněná studie Mezinárodního měnového fondu ukázala, že proces omezování hotovosti již v podstatě probíhá. Způsobů, jakými se tak děje, je více – rušení bankovek s vysokou nominální hodnotou, stanovování stropů na hotovostní transakce, zavádění informační povinnosti při převozu peněz přes hranice a řada dalších (více se dočtete v článku Pozor! Studie MMF prý radí, jak a proč zrušit hotovost).

I v České republice je stanoven limit pro platby v hotovosti, který zároveň neustále klesá. Jeho aktuální výše činí 270 tisíc Kč. Tento limit platí pro fyzické i právnické osoby a započítávají se do něj veškeré platby včetně plateb v cizí měně v průběhu jednoho kalendářního dne. V případě porušení zákona přitom může dojít až na statisícové pokuty.

Bitcoin dobrý, mince lepší. Papírové peníze nám nerušte!

Newsletter