Trh klesá, Philip Morris roste. Proč? Odpovídá šéfka financí

Tržby tuzemského tabákového lídra Philip Morris ČR klesly meziročně o více než 17 procent na 2,3 miliardy korun, hrubý zisk přitom výrobce cigaret a tabáku zvýšil o více než 12 procent a zvýšil tržby na domácím klesajícím cigaretovém trhu. Podařilo se také zastavit pokles tržního podílu, oznámila firma 18. května. Propad tržeb je výsledkem změny, v rámci které firma přestává vykazovat vlastní export a na místo toho se stává dodavatelem služby ve skupině.

Philip Morris roste zisk i podíl na trhu. Odevzdal export

Pozornost investorů přitáhl zejména fakt, že ve výsledcích Philip Morris ČR nově nevidíme tržby z exportu. Firma to vysvětlila změnou provozního modelu u závodu v Kutné Hoře. O tom, co tato změna znamená a díky čemu tabákový producent zvýšil tržby na klesajícím cigaretovém trhu, jsme hovořili s finanční ředitelkou Philip Morris ČR, paní Stanislavou Juríkovou.

R24: Co je podstatou a důvodem změny provozního modelu ve vaší výrobě?

Naše snaha o maximalizaci výkonnosti a zvyšování flexibility za účelem zvýšení konkurenceschopnosti našeho závodu v rámci Evropské unie. Jedná se o transformaci našeho závodu ze smluvního výrobce na poskytovatele výrobních služeb pro Philip Morris International Management SA, což je společnost ve skupině Philip Morris International.

V důsledku této změny od 1. ledna 2015 společnost Philip Morris ČR a.s. („PMCR“) již nenakupuje přímé materiály pro výrobu a tedy nevlastní zásoby těchto materiálů a ani nevykazuje hodnotu těchto materiálů v nákladech. Zároveň nevlastní hotové výrobky, které jsou výsledkem výrobního procesu. Tím pádem negeneruje tržby z jejich prodeje, ale generuje tržby za poskytnuté výrobní služby.

R24: Jaký dopad bude mít tato změna na náklady, ziskovost a finanční výsledky?

Co se týká dopadu změny provozního modelu, náklady vztahující se k poskytované výrobní službě jsou nižší než náklady vztahující se k výrobě před změnou provozního modelu, tudíž i tržby za výrobní služby jsou nižší. 

Budoucí vývoj ziskovosti naší společnosti nemůžeme komentovat, jelikož existuje mnoho obchodních a tržních faktorů ovlivňujících naše finanční výsledky.

R24: Jak okomentujete obrat tržního podílu k růstu na klesajícím českém cigaretovém trhu?

Společnost Philip Morris ČR a.s. získala začátkem minulého roku od společnosti China National Tobacco Corporation plnou rozhodovací pravomoc nad značkou RGD pro český a slovenský trh.

V důsledku této změny je s platností od 1. dubna 2014 značka RGD plně integrovaná do portfolia značek Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o. a objem jejího prodeje je počínaje dubnem minulého roku oficiálně zahrnován do vykazovaného odbytu na českém a slovenském trhu a stejně tak i do vykazovaného tržního podílu Philip Morris ČR a.s. na českém a Philip Morris Slovakia s.r.o. na slovenském trhu.

V souladu s těmito popsanými podmínkami náš tržní podíl v České republice vzrostl o 0,5 procentního bodu z 46,3 % v prvním čtvrtletí roku 2014 na 46,8 % v stejném období roku 2015. Bez značky RGD náš tržní podíl poklesl o 0,7 procentního bodu na 45,6 % v stejném období roku 2015. 

R24: Můžete komentovat růst domácích tržeb na klesajícím cigaretovém trhu?

V roce 2014 v České republice došlo ke dvěma nárůstům spotřební daně, v lednu a v prosinci. Obě tato zvýšení byla promítnuta v našich prodejních cenách. Druhé zvýšení bylo navíc doplněno zavedením pevného data doprodeje cigaret konečnému spotřebiteli. Proto tržby z prodejů na domácím trhu v prvním čtvrtletí roku 2015 vzrostly v porovnání se stejným obdobím roku 2014, i když celkový trh klesá.

Newsletter