Trh práce je v nejlepším stavu od vypuknutí finanční krize

Trh práce se v současnosti nachází v nejlepším stavu od vypuknutí finanční krize. Svědčí o tom jeho základní ukazatele. Míra nezaměstnanosti vykazuje příznivý trend, mzdy rostou nejrychleji od roku 2007 a na jedno místo připadá nejméně uchazečů od května 2009.

Podle evidence Úřadu práce dosáhla míra nezaměstnanosti v srpnu hodnoty 7,4 procenta, stejně jako v červenci a v červnu. V absolutním vyjádření se však v srpnu snížil počet uchazečů o zaměstnání oproti červenci o dalších více než šest tisíc osob. Český statistický úřadu, který zjišťuje míru nezaměstnanosti odlišnou metodikou, přináší ještě příznivější obraz. V červenci se nezaměstnanost snížila na 6,0 procenta. V červnu přitom činila 6,1 procenta. Nižší hodnoty, 5,7 procenta, dosáhla míra nezaměstnanosti zjišťovaná ČSÚ naposledy v únoru 2009, kdy se v České republice naplno začaly projevovat dopady světové finanční krize.

Tuzemská nezaměstnanost třetím měsícem v řadě 7,4 %

Tuzemský průmysl zrychluje, stavebnictví oslabily loňské povodně

Podobně příznivě vyznívá i statistika počtu uchazečů o jedno pracovní místo. V srpnu na jednu pozici připadalo 9,8 uchazeče. To je nejlepší výsledek od května 2009.

Lepšící se stav trhu práce se již odráží v růstu mezd, což je podstatný faktor podněcující domácí poptávku. Průměrná mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 2,1 procenta.  Když připočteme solidní růst ve čtvrtletí prvním, 3,1 procenta, získáme meziroční růst v prvním až ve druhém kvartále letošního roku čítající 2,6 procenta. Vyššího růstu dosáhla průměrná mzda v prvním pololetí naposledy v roce 2007.

V dalších měsících lze očekávat pokračující oživování české ekonomiky, které stvrzují i dnešní nejnovější příznivá čísla k vývoji průmyslu. Růst průmyslové produkce se jistě dále kladně projeví právě i na trhu práce. Proti však budou působit faktory typu přísunu nových absolventů na pracovní trh ve třetím čtvrtletí nebo podzimní ukončování sezónních prací. Krajně neblaze by pochopitelně zapůsobilo i další vyhrocení válečného střetu na Ukrajině a s ním související sankce a protisankce. Dle nejpravděpodobnějšího scénáře vývoje, který nesází ani na příliš negativní, ani na příliš pozitivní celkovou situaci v nadcházejících měsících, ovšem míra nezaměstnanosti zjišťovaná Úřadem práce dosáhne ke konci roku 7,6 procenta. Šlo by tak o zřetelné zlepšení oproti prosinci 2013, kdy dosahovala 8,2 procenta.

Newsletter