Tři hlavní důvody nejsilnější koruny za více než deset let

Zdroj: Depositphotos

Kurz koruny letos překvapil. Ihned na začátku roku totiž zpevnil na nejsilnější hodnoty za více než deset let. Hlavní důvody zpevnění jsou tři. Jaké? Na akci Global Investment Summit 2023 je představil hlavní ekonom skupiny Roklen Pavel Peterka.

Prvním důvodem je zlepšení ekonomických výhledů a obrat v sentimentu, nejen v Evropě, ale v globální ekonomice. Druhým jsou vysoké korunové výnosy, které souvisí s relativně vysokou úrovní úrokových sazeb v České republice. Sazby jsou u nás vyšší než v zahraničí, minimálně co se týče eurozóny a Spojených států. Třetím důvodem jsou kurzové intervence České národní banky, která jimi přesvědčila trhy, že alespoň v krátkém období nenechá korunu výrazně oslabit. Tím v podstatě odstranila velkou část kurzového rizika.

Zdroj: Roklen24, Global Investment Summit 2023

Koruna má celkově lepší výchozí pozici, ať už ve srovnání s Polskem nebo Maďarskem. Ve prospěch domácí měny také hraje stabilní politická situace. Kurzy jednotlivých měn v regionu budou velmi navázané na eurovou stranu, tedy, jak se evropské ekonomice obecně, nejen eurozóně, ale celé Evropě bude dařit, uzavřel Peterka.

Pavel Peterka je kandidátem na titul Ph.D. v oblasti aplikované ekonomie se zaměřením na digitální firmy a digitální ekonomiku na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, kde také aktivně přednáší. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se věnoval ekonomii, národnímu hospodářství, managementu a v rámci prestižní vedlejší specializace rozvoji firem. Ve finanční skupině Roklen zastupuje roli hlavního ekonoma. V minulosti pracoval jako analytik společnosti CETA, kde se věnoval odvětvovým analýzám a analýzám dopadů regulace.

Zdroj: Global Investment Summit 2023 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter