Tři scénáře pro Řecko

Euroskupina se dnes pokusí vyjednat dohodu mezi eurozónou a Řeckem. V tuto chvíli existují tři základní scénáře dalšího vývoje.

V rámci scénáře prvního, který má nyní pravděpodobnost zhruba 70 procent, nakonec dojde ke konsensu mezi Řeckem a věřiteli. Řečtí lídři po volbách postupně zmírňují svoji rétoriku a vysílají stále smířlivější signály, jakkoli ty ještě ve své stávající podobě zjevně nejsou pro věřitele zcela přijatelné. Nicméně zdá se, že vůle po konsensu na řecké straně sílí a věřitelé mu stále zůstávají otevřeni. Konkrétní podobu případného konsensuálního řešení je zatím obtížné předjímat. Nicméně jedna z autoritativních studií na dané téma, vycházející z takzvané teorie her, uzavírá, že věřitelům nakonec budou stačit pouze poměrně nepatrné ústupky, aby se se řeckou stranou dohodli. Konkrétně má jít pouze o poměrně nepatrné uvolnění požadavku na tvorbu strukturálního primárního přebytku řecké ekonomiky: zatímco Mezinárodní měnový fond ve svých projekcích pro příštích několik let počítá s tímto přebytkem ve výši zhruba pěti procent potenciálního hrubého domácího produktu Řecka, konsensus by spočíval v umožnění redukce daného přebytku na zhruba 3,75 procenta řeckého HDP.

Koruna odevzdává „Zemanovy“ zisky. ECB dál tlačí na Řecko

V rámci druhého scénáře, jenž má nyní pravděpodobnost asi 20 procent, se Řecko s věřiteli nakonec nedohodne. To v důsledku takřka jistě musí vést k odchodu země z eurozóny. Takové situace ale ještě nemusí otřást globálními trhy. Z několika důvodů. Je i v zájmu mezinárodní komunity, aby případný odchod Řecka od eura nevedl k rozsáhlejší „nákaze“ zejména dalších periferních zemí eurozóny. Ty jsou sice dnes v poněkud lepším stavu než na počátku tohoto desetiletí. Avšak i tak by mezinárodní komunita zřejmě Řecku „preventivně“ poskytla pomocné prostředky pro udržení jeho ekonomiky v chodu v prvních okamžicích po odchodu od eura, přijetí pomyslné „nové drachmy“ a její devalvaci. Tyto prostředky by byly využity například na nákup léčiv či pohonných hmot. V případě, že by se situaci takto podařilo zvládnout, ekonomiky eurozóny jako celku, a tím méně ekonomiky české, se vývoj v podstatě nedotkne.

Jak zobchodovat tři možné scénáře Grexitu

V rámci třetího, pesimistického scénáře, jehož pravděpodobnost je zhruba deset procent, Řecko eurozónu opustí a tento akt navíc vyvolá „nákazu“ v rámci globálního finančního systému. Primárně budou zasaženy další periferní ekonomiky eurozóny, ale ve svém důsledku pravděpodobně půjde o krizi plně srovnatelnou s tou, která následovala po pádu investiční banky Lehman Brothers v září 2008. V takovém případě budou dopady na českou ekonomiku značné a lze předpokládat významné utlumení jejího dosavadního oživování a eventuálně i propad do recese.

Šéf Ifo vyzývá k návratu k drachmě

Newsletter