Trump vs. Clintonová. Kdo je větší hrozba?

V předchozích částech jsme si představili charakteristické postoje Donalda Trumpa a Hillary Clintonové, jak je, společně s možnými dopady jejich politiky, vidí analytický tým Fidelity Interantional. Jaký je jejich závěr?

Domníváme se, že celkový dopad politiky prezidenta USA na makroekonomiku a trhy je omezený, dopad na odvětví a společnosti však může být významný, jak znázorňuje tabulka níže. Aktivní a diskriminující přístup ke kapitálovým investicím se tak může jevit jako výhodný.

Významnou skutečností, co se týče pravděpodobných dopadů na odvětví, je jen malé množství oblastí, kde se kandidáti shodují, i když podpora vyšších výdajů do infrastruktury ze strany obou kandidátů představuje oblast, která by mohla nabídnout politickou jistotu bez ohledu na výsledky voleb.

V krátkodobém horizontu by bylo vítězství Trumpa pro kapitálové trhy USA zřejmě méně příznivé. Důvodem je skutečnost, že Trump ve funkci prezidenta znamená mnohem vyšší míru nejistoty – ať co se týče chybějících podrobností jeho politiky, rozporuplnosti v řadě otázek, chybějících zkušeností ve veřejné funkci či útočného osobního stylu – to vše by mohlo omezit prostor k legislativní spolupráci na domácí půdě i vztahy USA se zahraničím.

Souhrn politických postojů prezidentských kandidátů a pravděpodobný dopad na oblast kapitálových trhů USA

Tabulka uvádí souhrn pravděpodobných dopadů na oblast kapitálových trhů USA v případě zvolení obou kandidátů:

 

Newsletter