Trump vs. Clintonová. Prezidentské srovnání – 1. část

Američtí voliči brzy rozhodnou o 45. prezidentovi Spojených států, budou vybírat mezi republikánským kandidátem Donaldem Trumpem a demokratickou kandidátkou Hillary Clintonovou. Jaký by mělo zvolení jednoho z kandidátů dopad na kapitálové trhy USA? Jak by vypadala situace v případě zvolení Trumpa či Clintonové, co se týče hlavních oblastí politiky, která odvětví by z toho měla prospěch a která by naopak utrpěla újmu? Analytický tým Fidelity International popisuje potenciální dopady politiky jednotlivých kandidátů na klíčová odvětví.

Výsledky kapitálových trhů za vlády republikánů/demokratů

Podle všeobecného předpokladu je Republikánská strana více orientovaná na trh a podnikání než Demokratická strana vzhledem k tomu, že podporuje nižší daně a méně regulačních zásahů. Avšak jak ukazuje Graf 1, historicky zaznamenávaly americké akciové trhy obvykle lepší výsledky za vlády demokratických prezidentů:

  • Od roku 1929 byly roční výnosy na akciových trzích za vlády demokratických prezidentů 14,7 %, zatímco za vlády republikánských prezidentů 5,4 %.
  • Výnosnost kapitálových trhů USA byla za vlády každého demokratického prezidenta od roku 1929 pozitivní.
  • I pokud pomineme stav za prezidenta Herberta Hoovera (březen 1929 – březen 1933), který byl u moci v době Velké hospodářské krize, je průměrná roční výnosnost za vlády republikánů 9,2 %, tedy stále výrazně nižší oproti 14,7 % za vlády demokratů.

Zvolení jednoho z kandidátů má pouze omezený vliv na akciové trhy

Na základě ekonomické studie věnující se posledním 16 ukončeným prezidentským funkčním obdobím, kterou vypracovali Alan Blinder a Mark Watson z Princetonské univerzity, bylo zjištěno, že hospodářství USA zaznamenávalo výrazně vyšší růst v dobách vlády demokratických prezidentů (Graf 2) a bylo v těchto obdobích kratší dobu v recesi (Graf 3).

Závěr studie však uvádí, že působení jednotlivých prezidentů mělo jen omezený dopad na výsledky amerického trhu, klíčovým faktorem je dané období vlády. Ve studii se uvádí, že demokratičtí prezidenti měli v minulosti většinou štěstí, že vládli v dobách nízkých cen ropy, vyššího nárůstu produktivity a obecně lepších globálních hospodářských podmínek.

Významným hnacím mechanismem kapitálových trhů jsou makroekonomické podmínky, ve hře je však řada dalších faktorů, jako je oceňování a měnová politika. Je tedy potřeba uvést, že působení amerických prezidentů nemusí mít tak přímý vliv na celkové výsledky kapitálových trhů, jak se mohou někteří investoři domnívat.

Volba prezidenta však má dopad na odvětví a společnosti

Zatímco na americké hospodářství a akciové trhy má volba prezidenta jen omezený přímý dopad, je z historického pohledu patrné, že na úrovni odvětví a společností může být vliv významnější. Proto je vhodné pečlivě zvážit nejdůležitější prvky politických platforem obou kandidátů.

Příště: Donald Trump – klíčové postoje a jejich dopady na odvětví

Newsletter