Turban rovná se terorista? Podle Američanů ano

Globalizace v posledních desetiletích sice bourá hranice mezi zeměmi a světadíly a stírá rozdíly mezi jednotlivými národy a kulturami, co však zničit nedokáže, to jsou základní lidské instinkty. A jak se zdá, pro řadu obyvatel západní polokoule světa je takovým přirozeným instinktem mimo jiné značná dávka xenofobie. Co vás jako první napadne, když uvidíte člověka s šátkem omotaným kolem hlavy?

Na tuto otázku se zaměřila například studie s příznačným názvem „Turbanové mýty“ (Turban Myths), o které napsal server Motherboard. A výsledky mezi americkými respondenty byly skutečně tristní. Téměř polovina z nich (48 %) se domnívala, že turbany obyčejně nosí muslimové, přičemž zhruba třetina je spojila s Usámou bin Ládinem, někdejším vůdcem teroristické organizace al-Káida, která má na svědomí mimo jiné útok z 11. září 2001.

Jak tedy shrnuje výsledky šetření titulek Motherboard, „Američané si myslí, že turbany jsou pro teroristy“. Každý pátý respondent pak navíc přiznal, že cítí vztek či strach, pokud se setká s někým, kdo nosí turban. Na tento ukázkový případ xenofobie, je pak krátký i fakt, že pokud je turban výrazem příslušnosti k určitému náboženství, jde především o sikhismus, který vznikl jakožto forma vymezení vůči islámu, od kterého se v mnohém liší. Sikhové na rozdíl od muslimů hlásají rovnost muže a ženy. Ve zmiňované studii nositele turbanu nicméně nesprávně identifikovalo 70 % respondentů.

 

„Jediný zločin, který jsem spáchal, byl, že jsem měl na sobě turban, mám vousy a mluvil jsem jiným jazykem než ten další hnědý muž v autobuse,“ cituje server The Guardian Daljeeta Singha, žadatele o politický azyl původem z Indie. Ten byl v roce 2016 na 30 hodin zadržen americkou policií a vyslýchán FBI, jelikož ho jeho spolucestující v hromadné dopravě údajně slyšel, jak mluví o bombě.

A stejně jako spousta lidí považuje nositele turbanu za muslimy, jak naznačuje titulek Psychology Today, hojně rozšířenou dedukcí je i myšlenka, že „všichni muslimové jsou teroristi“.  Jak píše server Vox, zde více než kde jinde platí, že za činy jednotlivce je viněna celá komunita. Mnohdy ovšem nezůstává jen u obecného napadání; podle nového výzkumu provedeného mezi britskými muslimy, o kterém píše The Guardian, má osobní zkušenost s násilím či urážkami celá třetina z nich, přičemž čtyři pětiny z nich věří, že šlo o činy motivované islamofobií.

A stejně jako řada Američanů pohlíží nepřátelsky na nositele turbanu, mnoha Australanům jsou trnem v oku ženy se specifickými pokrývkami hlavy, které jsou typické pro muslimky. Podle studie citované serverem ABC News, která zkoumala 243 fyzických, verbálních a online útoků, byly v 67,7 % oběťmi ženy, z nich pak 79,6 % nosilo specifickou pokrývku hlavy.

Když jsou ceny rasistické a sexistické: Menšiny a ženy platí více

Newsletter