Tuzemské mzdy za sebou mají nejlepší první pololetí od roku 2007

Průměrná mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 2,1 procenta.  Když připočteme solidní růst ve čtvrtletí prvním, 3,1 procenta, získáme meziroční růst v prvním až ve druhém kvartále letošního roku čítající 2,6 procenta. Vyššího růstu dosáhla průměrná mzda v prvním pololetí naposledy v roce 2007, posledním roce před tím, než se i v ČR projevily dopady globální finanční krize.

Ve druhém kvartále činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 25 500 korun. To je o 583 korun, neboli 2,3 procenta, více než ve stejném období loňského roku. Vzhledem k tomu, že inflace v uvedeném období dosáhla pouze 0,2 procenta, činí reálný nárůst mezd právě 2,1 procenta. Střední hodnota mezd dosáhla úrovně 21 385 korun.

Nízká inflace, která zdaleka nedosahuje cíle České národní banky, který činí dvě procenta, je prvním z faktorů, který stojí za aktuálním růstem reálných mezd. Druhým je pochopitelně pokračující oživení tuzemské ekonomiky a klesající míra nezaměstnanosti.

V členění podle odvětví rostla průměrná mzda ve druhém čtvrtletí nejrychleji v segmentu velkoobchodu a maloobchodu a v oblasti opravy a údržby motorových vozidel.

Ve zbytku roku lze očekávat další pozvolný růst reálných mezd ruku v ruce s tím, jak bude ekonomika pokračovat ve svém oživení, a zároveň s tím, jak bude tempo inflace daleko zaostávat za cílem České národní banky. 

Newsletter