Uber pouze pro spekulanty. Opatrně, investoři!

Akcie společnosti Uber od květnového primárního úpisu (IPO) poklesly o závratných 40 procenta. Při pohledu na finanční hospodaření společnosti se ovšem není příliš čemu divit. Společnosti sice rostou tržby, to ano. Analytici očekávají, že tržby v letošním a příštím roce vzrostou o 15 %, resp. 33 %. Tady ovšem pozitivní příběh končí.

Když se totiž podíváme na klíčový ukazatel ziskovosti EBITDA – provozní zisk před úroky, daní, odpisy a amortizací – zjistíme, že ta je hluboko v mínusu, když letos by měla dosáhnout -2,9 miliardy dolarů, což odpovídá velice silně záporně marži -22 %. Pravda, marže se v čase zlepšuje, nicméně i v příštím roce by měla být ještě hluboko v mínusu na úrovni -12 %. Co to znamená? Jednoduše to, že provozní cash flow společnosti je hluboko v mínusu neboli Uber pálí ohromné množství hotovosti.

Když k tomu ještě připočítáme investiční výdaje (CAPEX), dostaneme klíčový ukazatel tvorby hodnoty pro akcionáře, tj. free cash flow neboli volné cash flow (FCF). To nám udává celkové cash flow vygenerované businessem společnosti po nezbytných investicích. A free cash flow je logicky hluboko v záporu, letos by tak podle odhadů analytiků měl Uber celkem spálit 3,9 miliardy dolarů hotovosti. A ani příští rok nebude o moc lepší.

Management společnosti nedávno prohlásil, že se chce dostat do zisku v roce 2021. Co to pro investory znamená? Společnost nebude tvořit hodnotu pro akcionáře ještě poměrně hodně dlouhou dobu, řekněme rok až dva, a to je ještě optimistický scénář. Jak bývá totiž dobrým zvykem, managementy společností obvykle vidí budoucnost velice růžově. Já se domnívám, že akcie společnosti se silně zápornou EBITDA jsou spekulací a nikoliv investicí v tradičním pojetí. Aby investor do takové společnosti investoval, musí mít velice silnou víru, že se managementu podaří společnost vytáhnout do zisku, na úrovni EBITDA i čistého zisku, a stejně tak do plusu na úrovni free cash flow, aby společnosti mohla začít vyplácet dividendu. Moje víra v Uber nicméně není příliš silná, neboť negativní EBITDA trvá už příliš dlouho. Proto bych se akciím této společnosti raději vyhnul. Momentálně je prostě musím považovat za čistou spekulaci.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter