Účtenková loterie a eroze daňové morálky. Chcete důkaz?

Účtenková loterie, jež má být od poloviny příští roku součástí elektronické evidence tržeb, je rizikovým opatřením. Naznačují to empirická data z Portugalska, kde byla obdobná loterie uvedena v roce 2014 pod názvem „Fatura da sorte“ („Šťastná účtenka“).

Přes prvotní navýšení daňového výběru jsou tam již dnes patrné závažné známky eroze platební morálky v oblasti daňových odvodů. Ta se projevuje zejména u vzdělanější části populace. Její zástupci přitom s vyšší pravděpodobností zaujímají vůdčí role ve společnosti, a tak ovlivní i morálku v oblasti plnění daňových povinností u budoucích generací.

Navzdory krátkodobému přínosu loterie tedy hrozí dlouhodobá eroze daňové morálky, která povede k celkově nižšímu daňovému výběru než bez zavedení loterie. Důvodem je takzvaný efekt vytěsnění vnitřní motivace, který ekonomové a psychologové dokumentují v mnoha oblastech lidského života. Například dárci krve jsou v souhrnu méně aktivní, jakmile za svojí bohulibou činnost dostávají finanční kompenzaci. Kompenzace totiž tlumí, či dokonce zcela vytěsňuje jejich vnitřní motivaci jednat sociálně odpovědně „pro dobrý pocit“.

Účtenková loterie začne od poloviny 2017, projednala to vláda

Existenci tohoto efektu v oblasti daňové morálky prokazují zmíněná empirická data z Portugalska. Je patrný zejména mezi vzdělanější části populace, například u těch, kteří dosud žádali účtenky právě „pro dobrý pocit“, v rámci své určité samozřejmě přijímané společenské odpovědnosti, zcela dobrovolně. Avšak po uvedení loterie je zdravá motivace k tomuto jednání vytěsňována možnou materiální odměnou.

Newsletter