Úloha zlata jako strategického aktiva bude růst

Světová ekonomika se nachází v krizi vyvolané Covidem-19 a je ovlivněna dalšími potenciálními vlnami pandemie. Do budoucna se počítá, že ekonomické zotavení nebude úplně opisovat tvar písmene V“, ale bude nahrazeno pomalejším tempem, spíše v linii písmene U“. Zlato se proto v roce 2020 stává pro investory klíčové k zajištění strategického portfolia.

Bez ohledu na podobu křivky, pandemie zcela jistě ovlivní alokaci aktiv. Úloha zlata jako strategického aktiva bude růst. To potvrzuje i zpráva World Gold Organization, z níž vyplývá, že v první polovině roku 2020 výkonnost žlutého kovu významně rostla. V amerických dolarech se zvýšila o 16,8 %, což bylo nejvíce ve srovnání se všemi ostatními aktivy. V červnu se zlato obchodovalo za 1770 USD za trojskou unci, tedy za maximum od roku 2012.

Vysoká míra nejistoty spojená s Covidem-19 a velmi nízké úrokové sazby podporovaly toky do kvalitních, nerizikových aktiv. Zlato tudíž zaznamenalo potřebu investorů snižovat riziko. Rekordní příliv investic zaznamenaly i ETF fondy spojené s investicemi do zlata.

Obnova bude pomalejší

Koronavirová pandemie má devastující účinek na světovou ekonomiku. Mezinárodní měnový fond počítá s poklesem světového růstu v roce 2020 o 4,9 % a vysokou mírou nezaměstnanosti. Navíc stále roste přesvědčení, že scénář obnovy ekonomiky nebude rychlý, tzn. nebude mít tvar písmene “V“, ale křivka růstu bude mít plošší tvar písmena “U“. Také se předpokládá, že zotavení v druhé polovině roku bude spíše krátkodobé, protože budou následovat opakující se vlny koronaviru.

Co to znamená pro investory? Nejen vysokou úroveň nejistoty, může to mít dopad i na výkonnost jejich portfolia. Zlato vystupuje jako cenné aktivum v portfoliu, pomáhá diverzifikovat riziko a pozitivně ovlivňuje výnosy portfolia. V reakci na pandemii centrální banky na celém světě agresivně snížily sazby, aby stabilizovaly a stimulovaly své ekonomiky. Tyto fiskální podněty a zvyšování vládního dluhu vyvolávají obavy z dlouhodobého nárůstu inflace, což následně vede ke zvyšování rizika a snižování výnosů. Role zlata se proto bude v portfoliích investorů zvyšovat.

Ve zprávě World Gold Organization se dále uvádí, že globální akcie po dobu posledních 10 let vykazovaly jednosměrný rostoucí trend. Covid-19 vše změnil a v prvním kvartále roku 2020 hlavní akciové indexy klesly o 30 %. Od té doby se ceny do značné míry zotavily, a to zejména u technologických akcií, vysoká volatilita však zůstává.

Nízké úrokové sazby také nutí investory poohlížet se po rizikovějších akciích i dluhopisech, případně vyhledávat alternativní investice. V této souvislosti mohou investoři považovat zlato za životaschopnou náhradu za část dluhopisů i akcií.

Zlato jako zajištění před inflací

Existují odůvodnitelná očekávání, že současné expanzivní fiskální a měnové politiky ovlivní inflaci. Kvantitativní uvolňování a zvyšování úrovně zadlužení budou mít inflační efekt a spotřebitelské ceny roztočí do spirály. Někteří odborníci poukazují na to, že ne každé kvantitativní uvolňování směřuje k nekontrolovatelné inflaci. Někteří ekonomové se přiklánění k tomu, že krátkodobě dojde k deflaci. Příkladem je Čína, kde inflace spotřebitelských cen klesla z únorových 5,2 % na 2,5 % v červnu. Proto do konce roku někteří ekonomové předpovídají deflaci.

Zlato historicky chrání investory před inflací, funguje ale velmi dobře také v době deflace. Toto období se vyznačuje nízkými úrokovými sazbami a vysokým finančním stresem, což má za následek růst poptávky po žlutém kovu. Hospodářský pokles vede k celkově nižší poptávce po zlatě ve formě šperků, slabá spotřebitelská poptávka však bude vykompenzována silnější investiční poptávkou. A právě nejistota a vysoké riziko jsou hnacím motorem poptávky po zlatě.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter