Euro smazalo dopolední ztráty a posouvá se zpět nad 1,1800 EURUSD. Maďarská centrální banka zvýšila sazby více, než očekával trh. Forint je spolu se zlotým v zisku, koruna smazala ztráty k otevírací ceně na 25,67 za euro.

Umělá inteligence pomáhá mladým k levnějším úvěrům

Zdroj: Depositphotos

Umělá inteligence postupně prostupuje všemi tradičními odvětvími. To pro investory vytváří řadu příležitostí. Jednou z nich je americká společnost Upstart, která umělou inteligenci používá při poskytování úvěrů k posouzení rizikovosti klienta.

Upstart pomocí strojového učení vyvinul algoritmus, který analyzuje více než 1600 různých informací o potenciálním zákazníkovi, a je tak schopen odhadnout jeho schopnost splácet lépe než tradiční metody využívající daleko menší množství informací. Ty jsou navíc často ovlivněny faktorem lidské chyby, především při posuzování vlivu rasy nebo lokality klienta.

Úspěšnost algoritmu dokládají i data interní studie firmy, dle kterých dokázal algoritmus při poskytnutí stejného objemu půjček snížit míru nesplácení o neuvěřitelných 75 % oproti běžným bankovním postupům. Naproti tomu při zacílení na stejnou míru nesplácení jako běžné banky byla firma schopna poskytnout o 173 % více půjček. Vedle toho je schopna plně automatizovat více než 70 % úvěrů, což výrazně snižuje náklady na personál.

Výhoda hlavně pro mladé

Jedním z hlavních cílů Upstartu bylo již od založení pomoci mladým lidem, kteří mají krátkou, nebo dokonce vůbec žádnou úvěrovou historii. V tradičních modelech bank totiž hraje právě tato historie velmi významnou roli, což mladým lidem způsobuje problémy se získáním úvěru. Podaří-li se jim ho získat, musí se navíc často smířit s vyššími sazbami.

Upstartu však dokáže nedostatek úvěrové historie vynahradit právě využitím obrovského množství informací, od jména společnosti, ve které zájemce pracuje, až po jeho známky na vysoké škole. Díky tomu se ve svém hodnocení spolehlivosti klienta zdaleka tolik nespoléhá na úvěrovou historii, a je tak schopen poskytnout výhodnější úvěry širšímu okruhu mladých zájemců. Tím pomáhá nejen studentům a mladým, ale zároveň zvyšuje své zisky. Oproti běžným poskytovatelům je schopen poskytnout větší množství půjček a zároveň získávat mladé zákazníky.

Na společnosti je zajímavé také to, že úvěry pouze zprostředkovává, ale neposkytuje je z vlastních peněz. Momentálně spolupracuje s 18 bankami, které jí platí poplatky za zprostředkování. Malé nároky na kapitál Upstartu umožňují rapidně růst, jelikož k expanzi nepotřebuje dodatečné finance a stačí mu pouze poskytovat svůj algoritmus dalším bankám.

Zároveň díky tomu není pro banky konkurencí, ale naopak pomocným nástrojem, což výrazně zvyšuje šanci, že banky budou nadále s Upstartem spolupracovat, než aby se snažily vymyslet vlastní podobný systém, což by s sebou neslo podstatné kapitálové výdaje.

Co se akcií firmy týče (NASDAQ:UPST), jedná se o poněkud stereotypní příklad moderní technologické společnosti. Veřejně se obchoduje zatím jen 7 měsíců, za tu dobu však její cena vzrostla na více než trojnásobek. Obchoduje se za typicky vysoké valuační násobky – více než 25násobek tržeb a skoro 500násobek čistých zisků. Výměnou za vysokou valuaci však investorům tento rok slibuje více než 150% růst tržeb. Je na zvážení každého investora, zda je ochoten si za růst a konkurenční výhodu takto připlatit.

 

Institut ekonomického vzdělávání (INEV) vytváří zázemí pro výuku ekonomie a financí na středních školách. Motivuje a sdružuje studenty se zájmem o ekonomii a ekonomická témata a podporuje je v jejich činnosti a dalším studiu. Jedním z hlavních projektů INEV je Ekonomická olympiáda – největší ekonomická soutěž v České republice.  

 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter