UniCredit: České firmy spustí díky ECB emise dluhopisů

České firmy využijí odkupy dluhopisů Evropskou centrální bankou, které dál sníží tržní úrokové sazby, k vystupňování vlastních emisí dluhopisů. Část z nich má navíc ztížení přístup k penězům od bank, které jsou v regionu největšími upisovateli. V čerstvé zprávě to tvrdí bankovní skupina UniCredit.

Podle Štěpána Nývlta z pražské UniCredit mohou emise korporátního dluhu v blízkých letech růst o 10 až 15 procent ročně. Podle dat Bloomberg UniCredit v posledních pěti letech vydala domácí i cizoměnové dluhopisy v celkovém objemu 9,1 miliardy dolarů.

Nývlt tvrdí, že na dluhopisový trh se bude obracet stále více firem, protože ač jsou úvěry často levnější cestou k penězům, firmy ne vždy mohou dostát garancím v podobě, požadované bankami. „Část potenciálních emitentů má proti stávajícím úvěrům jako kolaterál využita již veškerá použitelná aktiva a další cestou je emise nezajištěného dluhu,“ uvedl Nývlt pro Bloomberg.

Pro firmy by mělo být zajímavé, že náklady na umístění dluhopisů včetně úrokových sazeb klesají rychleji, než sazby u bankovních úvěrů. Loni v listopadu například výrobce netkaným textilií Pegas Nonwovens, který dnes zveřejnil celoroční výsledky nad očekáváním trhu, vydal první emisi dluhopisů ke splacení bankovních úvěrů a v budoucnu hodlá v prodeji dluhopisů pokračovat. Výnos na eurobondu ČEZ, splatnosti 2025, loni klesl na 1,81 % z úrovně 3,32 %, průměrná sazba u korporátních úvěrů dle dat Bloomberg a ČNB klesla od 2,26 % na 2,22 %.

Banky ale budou o klienty bojovat nestandardními podmínkami. Depozita v sektoru převyšují půjčky a dle dat ČNB kombinovaná kapitálová vybavenost bank dosahuje kolem 18 procent. Zatímco na straně bank atraktivitu podmínek úvěrů pro firmy ovlivňuje právě nadbytek likvidity, na straně dluhopisového trhu byly rizikové přirážky dlouho přímočařejší a věrnější. Teď ale právě na dluhopisovém trhu výnosy srážejí kroky centrálních bank a i u nás ECB.

Newsletter