Unipetrol na konci roku dosáhl zisku, zvedl tržby (+komentář)

(Rozšířeno 8:35) Petrochemická skupina Unipetrol v loňském roce snížila ztrátu na 556 milionů korun z předloňských 1,396 miliardy Kč. Tržby vzrostly o čtvrtinu na 124,2 miliardy korun. Celoroční EBITDA LIFO výsledek dosáhl úrovně 3,102 miliardy korun.

Kvartální zisk a růst tržeb

V posledních třech měsících roku firma vykázala zisk 598 milionů korun s EBITDA LIFO výsledek 2,6 miliardy korun. Tržby vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí roku meziročně o 15 procent na 28,9 miliardy korun. Unipetrol zvýšil meziročně o 44 procent objem zpracované ropy na 1,302 milionu tun při využití rafinérských kapacit z 88 procent a etylénové jednotky z 90 procent. Proti předloňskému roku se zvýšila i rafinérská marže na 2,2 dolaru za barel a petrochemická marže vzrostla na 714 eur za tunu.

CZK m 4Q14 4Q14 konsensus* 4Q13 4Q14/4Q13
Tržby 28 939 29 081 25 070 15,43%
EBITDA 1 105 1 198 246 349,19%
EBIT 593 686 -396
Čistý zisk 598 682 -690
*konsensus Reuters      

Celoroční snížení ztráty

Finanční výsledky za rok 2014 výrazně ovlivnilo zaúčtování několika jednorázových účetních položek. Nejvýznamnější z nich bylo snížení hodnoty rafinérských aktiv o 4,721 miliardy korun ve druhém čtvrtletí. Bez jednorázových vlivů by skupina Unipetrol za loňský rok vykázala čistý zisk 2,094 miliardy korun, s jejich započtením se meziročně podařilo snížit čistou ztrátu společnosti na 556 milionů korun ze ztráty 1,396 miliardy korun za rok 2013. 

Komentář analytičky

„Výsledky za 4. čtvrtletí jsou solidní a v podstatě v souladu s očekáváním trhu, pouze čistý zisk je mírně pod odhady. Do výsledků se dle očekávání pozitivně promítla vyšší rafinérská kapacita (nabytím dodatečného podílu v České rafinérské) i vyšší prodejní objemy jak v petrochemickém (meziročně o + 4 %), tak rafinérském segmentu, příznivá byla i rekordní petrochemická i meziročně značně vyšší rafinérská marže. Propad ceny ropy v průběhu 4. čtvrtletí (z 102 USD za barel ve 3. čtvrtletí na 76 USD) naopak negativně ovlivnil přecenění zásob, které dosáhlo – 775 mil. Kč. Celkově výsledky hodnotíme neutrálně,“ uvádí analytička Roklen24, Lenka Dvořáková Švejdová.

Podrobně k segmentům

V rámci segmentu downstream, který kombinuje původní segmenty rafinérie a petrochemie, Unipetrol ve 4Q dosáhl provozního zisku EBITDA LIFO ve výši 2,330 miliardy korun. „Dosažený výsledek pozitivně ovlivnila lepší úroveň marží (petrochemické i rafinérské marže) podpořená klesajícími cenami ropy, oslabování CZK vzhledem k USD a vyšší prodejní objemy segmentu. Dalším pozitivním faktorem bylo omezení šedé zóny na trhu s palivy, které se promítlo do lepších prodejů i zlepšených marží. V neposlední řadě pak ke kladnému výsledku downstream segmentu přispěly nižší energetické náklady způsobené klesající cenou ropy…,“ uvedl ve zprávě Unipetrol. Negativně se naopak do výsledku downstream segmentu promítl efekt přecenění zásob (-775 milionů korun) nebo jednorázové snížení hodnoty rafinérského majetku o 151 milionů korun.

rafinérské části segmentu downstream společnost vykázala kladný provozní zisk EBITDA LIFO 118 milionů korun, prodejní objemy rafinérských produktů meziročně vzrostly o 38 procent na úroveň 1,050 mil. tun. „Zejména z důvodu vyšších prodejů benzínu i nafty,“ uvedl Unipetrol. 

Provozní zisk EBITDA LIFO petrochemické části segmentu downstream dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014 hodnoty 2,213 miliardy korun. Prodeje petrochemických produktů meziročně vzrostly na úroveň 439 tis. tun (+4 %), s ohledem na vyšší tržní poptávku. Ta byla způsobena nižší cenovou hladinou produkce v důsledku poklesu ceny ropy. Prodeje polyetylenu vzrostly meziročně o 13 %, v případě polypropylenu nárůst dosáhl 12 %. 

Maloobchodní segment zaznamenal ve  čtvrtém čtvrtletí roku 2014 velmi dobrý provozní zisk EBITDA LIFO 316 mil. korun, zejména díky lepší úrovni palivových marží a vyšším palivovým i nepalivovým prodejům, podpořených aktivitami v oblasti cenotvorby a marketingu. Pozitivně se do výsledku segmentu promítla také zlepšená dynamika tuzemské ekonomiky. Tržní podíl Benziny dosahuje 15 %. 

Klíčové druhé čtvrtletí…

Za jeden z klíčových bodů celého roku Unipetrol považuje hospodářské výsledky ve druhém pololetí. Ziskové bylo už třetí čtvrtletí, společnost v něm vydělala 1,4 miliardy korun. V předloňském roce byla firma v obou posledních čtvrtletích ve ztrátě. 

„Příznivé makroekonomické podmínky z konce roku 2014 se nám prostřednictvím spolehlivé výroby podařilo přetransformovat do vyšších prodejních objemů, a to jak v rámci petrochemických, tak rafinérských produktů,“ uvedl generální ředitel Unipetrolu Marek Świtajewski s tím, že k ziskovosti přispěly vyšší marže způsobené klesající cenou ropy i slabší kurz koruny vůči dolaru. Velké oživení podle něj firma zaznamenala v maloobchodu, k vyšším prodejům přispěly klesající ceny pohonných hmot, oživení tuzemské ekonomiky a omezení šedé zóny. 

Unipetrol se zaměřuje na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a petrochemickou výrobu. V roce 2005 se stal součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Převzetí České rafinérské

Rozhodnutí antimonopolního úřadu ohledně převzetí zbylého podílu v České rafinérské od společnosti Eni čeká Unipetrol v řádu několika týdnů. „Stále čekáme na rozhodnutí antimonopolního úřadu,“ řekl novinářům Świtajewski. Tuzemský rafinérský trh je podle něj velmi konkurenční a o transakci byla informována i Evropská komise. S rozhodnutím, aby Unipetrol dokončil převzetí České rafinérské, nesouhlasí Unie nezávislých petrolejářů. 

U majitele PKN překvapily odpisy

Největší polská ropná společnost PKN Orlen, majitel Unipetrolu, prohloubila čistou ztrátu ve čtvrtém čtvrtletí na 1,22 miliardy zlotých. Je to zhruba trojnásobek ztráty před rokem. Výsledek je zároveň výrazně horší, než očekávaly trhy, vyplývá z dnešního oznámení firmy. Hospodaření polského koncernu nepříznivě ovlivnil pokles hodnoty zásob ropy a vyšší finanční náklady. 

Analytici podle agentury Reuters čekali, že čistá ztráta za tři měsíce do konce prosince dosáhne 631 milionů PLN. V předloňském čtvrtém čtvrtletí byl státem ovládaný koncern ve ztrátě 421 milionů PLN. 

Celoroční ztráta dosáhla rekordních 5,81 miliardy zlotých (161,7 miliardy Kč), a to včetně odpisů v souvislosti s kanadskou těžební divizí TriOil. 

Na energetické firmy po celém světě doléhají nižší ceny ropy, které od loňského června klesly o zhruba 60 procent. Řadu ropných firem to přimělo k omezování investic. PKN Orlen podle dnešního sdělení předpokládá, že investiční výdaje pro tento rok zůstanou meziročně beze změn na úrovni 3,8 miliardy zlotých. Zároveň sdělila, že na počátku letošního roku zaznamenala nárůst rafinerských marží. 

Státní společnost PKN Orlen je největším zpracovatelem ropy v Polsku. Petrochemický holding Unipetrol je součástí polské skupiny od roku 2005. PKN Orlen je jeho většinovým vlastníkem. 

Newsletter