USDJPY blízko ideální konstelaci faktorů pro otevření pozičního obchodu

Posledních několik měsíců bylo velice pozitivních pro carry obchodování, tedy strategii těžící z rozdílů v úrokových sazbách mezi dvěma zeměmi, nejvíce praktikovanou v dobách nízké volatility. Nicméně, s ohledem na profilovou návratnost těchto obchodů, tedy pomalou akumulaci výnosů následovanou prudkým poklesem, je faktor správného načasování výstupu stěžejním bodem v obraně proti vysokým ztrátám.

Současná eskalace napětí na Ukrajině by mohla být právě tím momentem, kdy se velká část obchodníku vrhne k likvidaci svých carry trade pozic, což by samo o sobě mohlo být u některých měnových párů důvodem k vysoké volatilitě. V dlouhodobějším horizontu však vše nasvědčuje tomu, že v USA se pomalu ale jistě blíží konec kvantitativního uvolňování a přísnější měnové politiky, což by mělo mít za následek návrat výnosů US Treasuries zpět k psychologické hranici 3,00 %. Dle mého měnu, která touto situací bude nejvíce znevýhodněna, nenalezneme mezi měnami zemí emerging markets, ale spíše v rámci G10.

Je pravdou, že náklady pro financování v EM se tímto postupem mohou zvýšit, avšak konec nekonvenční politiky USA při patrně zlepšující se ekonomické situaci by mělo být vnímáno spíše jako pozitivní pro EM země. Zeměmi ze skupiny emerging markets, které budou přímo těžit ze zlepšené ekonomické situace v USA jsou Mexiko a Brazílie. Měnou, která touto situací v dlouhodobějším měřítku bude ovlivněna nejvíce je, dle mého, japonský yen. Yen, který v minulém roce ztratil vůči dolaru více než 25 procent své hodnoty a kde je v plném proudu keynesiánská Abenomics bez vidiny jakékoli známky blížícího se konce, je jasným kandidátem číslo jedna pro dlouhodobější pokles.

Guvernér Singer opravdu není Mirek Dušín

Momentální krizová situace na Ukrajině však nahrává zvýšené volatilitě, která podle mě bude mít za následek likvidaci carry trade pozic a následný krátkodobý růst yenu. Tomu přispívá i krátkodobé výrazné zlepšení japonských ekonomických dat. Po dosažení svých 5letých maxim z přelomu minulého roku, kdy cena USDJPY dosáhla hodnoty 105,438, zažívá kurz patrnou konsolidaci v podobě pásmového obchodování. V momentě napsání této analýzy cena nejenom protíná suportovou hranicí 101,500, ale i trojúhelníkovou formaci, což z technického hlediska znamená započetí strmějšího poklesu. Pokud se cena do konce dne nevrátí zpět nad tuto hranici, je dle mého velice pravděpodobné, že započal větší pokles který by se mohl zastavit až na psychologické hranici 100.000 a dále pak i na 98.

Přestože tato implikace ukazuje na otevření short pozice, osobně bych momentálně u tohoto páru zůstal nečinným a vyčkal si na příhodnější moment ke vstupu do pozice. Tato pozice by však nebyla short pozicí ale naopak long a to z důvodu již zmiňovaných dlouhodobějších fundamentálních faktorů, které nahrávají růstu USDJPY. Nynější či brzký pokles v důsledku ukrajinské krize by, dle mého s velkou pravděpodobností, mohl stlačit cenu USDJPY až do pásma 98,000 – 100,000. Myslím si však, že pokud se situace na Ukrajině nějak zásadně nevyhrotí, níže už cena klesat nebude. V momentě kdy se cena ocitne v tomto pásmu bych volil poziční long USDJPY s volnějším stop lossem a s vidinou dlouhodobějšího držení této pozice. Částečný TP by pak mohl být umístěn na hranici 105,00, přičemž potenciál možného růstu vidím vysoko nad touto hranicí.

Newsletter