Úvěr snadno a rychle? Banky sází na blockchain

Technologie blockchain se v rámci bankovního sektoru dále rozpíná. Příkladem budiž Royal bank of Canada, která by mohla začít provádět kreditní skóring právě pomocí technologie stojící za kryptoměnou bitcoin. Jaký je plán?

patentové žádosti zveřejněné 15. 3. 2018 nastiňuje banka plány platformy vytvořené pomocí blockchain technologie, která by automaticky generovala kreditní ratingy, a to s využitím historických a prediktivních údajů žadatele o úvěr. V této patentové žádosti je navrhnut systém, který by využíval více datových zdrojů, než mají již existující systémy kreditního ratingu. Tím dojde podle banky k celkovému vylepšení úvěrového procesu.

Žádost o patent Royal bank of Canada také naznačuje, že má banka v plánu přeměnit systém úvěrových ratingů tak, aby byl pro uživatele více transparentní. Bude tak snadnější pochopit, jak bylo skóre vypočteno. Navíc by tato nová úroveň transparentnosti pomohla žadatelům vylepšit svá skóre rychleji, než je to možné v současnosti, uvádí údaje žádosti.  

Jeden ze způsobů, jak by tento systém mohl fungovat, je s využitím tržních informací k analyzování žádostí o úvěr založených na existující kreditní historii.

V patentové žádosti stojí:

 „Jinými slovy poskytneme systém pro záznamy o kreditní a digitální identitě s pomocí distribuované databáze skládající se z množství uzlů, kde každý uzel zahrnuje alespoň jedno výpočetní zařízení. Distribuovaná databáze má množství bloků, přičemž každý blok obsahuje identifikační údaje spojené se souborem identifikátorů pro jednotlivce, transakční údaje, časový záznam udávající, kdy byl blok vytvořen, a hash reference pro distribuovanou databázi.“

Ve chvíli, kdy je podána žádost o úvěr, systém automaticky určí, jaký druh úvěru  by byl pro věřitele vhodný a až poté vygeneruje jedinečný chytrý kontrakt obsahující podmínky úvěru. Jinými slovy, tento systém založený na blockchain technologii zautomatizuje každý krok procesu kreditního hodnocení, a to navíc transparentní cestou, uvádí žádost.

V současné chvíli však není jisté, zdali bude systém využívat jediný blockchain nebo množství sítí. Stejně tak nemůžeme ani potvrdit, že by Royal bank of Canada byla připravená ihned vytvořit tento systém, pokud jí bude patent udělen.

 

Newsletter