Varování pro globální ekonomiku: Zhroutil se hlavní motor

Analytici ze společnosti UBS přišli před pár dny s varovnou zprávou pro světovou ekonomiku. „Globální úvěrový impuls se náhle zhroutil,“ citoval závěry jejich zprávy sever Zero Hedge. Úvěrový impuls, který se měří jako hodnota nově poskytnutých půjček v procentech hrubého domácího produktu, je přitom podle zprávy zodpovědný za 77 % světového HDP. 

Koncept úvěrového impulsu byl poprvé představen ekonomem Deutsche Bank Michaelem Biggsem v roce 2008. Jeho záměrem bylo zdůraznit, že nelze srovnávat tokové a stavové veličiny. Dosud totiž bylo zvykem srovnávat hrubý domácí produkt (souhrnné agregátní výdaje), což je tok, s objemem nesplacených úvěrů, což je stav. Navrhl proto vztahovat k HDP objem nově poskytnutých úvěrů, což je rovněž toková veličina.

Historie se opakuje: Předvídá americký úvěrový trh recesi?

Až donedávna byl celosvětový úvěrový impuls pozitivní. Jak uvádí Zero Hedge na základě zprávy UBS, od roku 2006 se pohyboval zhruba kolem hodnoty 3,8 %, přičemž 3,5 % z toho měly na svědomí nově poskytnuté úvěry v Číně. Už v minulém roce však ukazatel začal klesat k nule a nyní se dokonce nachází v záporných hodnotách. Jeho detailní vývoj můžete sledovat na následujícím grafu.

Podle analytiků z UBS je nyní hodnota globálního úvěrového impulsu v procentech světového HDP -0,1 %, přičemž příspěvek Číny je nyní -0,3 %. Následující graf ukazuje vývoj úvěrového impulsu v samotných Spojených státech, kde je situace velmi podobná. V posledních letech americký úvěrový impuls zpomaluje a nyní se začíná propadat do záporných hodnot.

Čínská bublina prý nepraskne. Povede ale k většímu dluhu

Zpráva z dílny UBS tak naznačuje, že minulostí jsou nejen doby rychlého růstu úvěrů, ale také doby uspokojivého růstu globální ekonomiky. Úvěrový impuls byl totiž dosud patrně největší hnací silou hospodářského růstu. Je tedy logické očekávat, že spolu se zpomalujícím úvěrovým tempem bude zpomalovat i růst globální ekonomiky.

Déjà vu na Wall Street. Čeká nás další krach?

 

Newsletter