Velká bankovní příručka roku 2016

Zvažujete-li investici do amerických akcií, zcela jistě jste narazili na finanční sektor. Akcie velkých bank z Wall Street jsou poměrně oblíbeným instrumentem, a to i přesto, že mají za sebou poměrně bouřlivý vývoj. Krize z roku 2008 s sebou přinesla hromadný propad akcií většiny finančních gigantů, ze kterého se banky a investiční společnosti horko těžko zvedaly na nohy. 

Faktem je, že vývoj posledních měsíců byl pro americké bankovní domy poměrně bolestivý. Potvrzuje to KBW Nasdaq bankovní index sledující velké finanční domy, jejichž váha je určena tržní kapitalizací. Od června 2015, kdy si tento benchmark sáhl na svá loňská maxima, si prošel bezmála 15% propadem. Za letošek pak už stačil odepsat téměř 9 % (viz graf).

Hlavních fundamentů, které stojí za tímto propadem, je několik. Matt O‘Connor, analytik z Deutsche Bank, v tomto případě poukazuje na větší opatrnost bank, která se projevuje v navyšování rezervního polštáře, jenž má pokrýt náklady spojené s nesplacenými půjčkami. Financování tohoto „bufferu“ jde především ze zisků bank, které však v poslední době trpí především kvůli výraznému poklesu výnosnosti obchodování na trzích.

Výsledky v USA za 4Q: Poslední pokles zisků firem? (+kalendář)

Banky jsou rovněž zatíženy i přiostřováním aplikovaných regulací, pomocí kterých se americké úřady snaží předejít opakování činnosti, jež stála za poslední finanční krizí. V neposlední řadě hraje roli i neustálý tlak nově vznikajících finančních společností, které v rámci svého byznysu využívají nejmodernější technologie. Nápor tohoto trendu je tak intenzivní, že mnohé banky již samy akvírují tzv. fintech podniky, aby si tím udržely svůj podíl na trhu.

Na základě těchto faktů vznikla pod taktovkou Geoffe Dawese, který působí v Societe Generale jako analytik, velká bankovní příručka. Soupis deseti největších finančních domů na Wall Street mapuje před začátkem výsledkové sezóny za čtvrtý kvartál 2015 situaci a problémy, se kterými se bankovní domy momentálně potýkají.

Goldman Sachs

Goldman Sachs si během posledního roku udržela poměrně solidní tempo růstu tržeb. Ve třetím čtvrtletí 2015 banka reportovala dosavadní čisté tržby o velikosti 5,48 miliardy dolarů, což je nejvyšší číslo od předkrizového roku 2007.

Tento dobrý výsledek přispěl i k tomu, že banka začala opět zvažovat návrat ke své předchozí dividendové politice. Důvodem, proč byla Goldman Sachs nucena osekat výplaty dividend, byly zátěžové testy, které proběhly v rámci účinnosti Dodd-Frankova zákona. Výsledek tohoto šetření ukázal, že banka by při tehdejších plánech dividend a zpětných odkupů nedisponovala dostatečným kapitálem, pokud by nastal scénář hromadného propadu trhů.

Právě tento záchranný polštář by se měl v budoucnu pravděpodobně dočkat ještě dalšího navýšení. Studie Basilejské komise pro bankovní dohled ukázala, že banka navýšila svou expozici držených rizikově vážených aktiv, což by mělo jít ruku v ruce s dodáním dalšího „bufferu“.

Morgan Stanley

Morgan Stanley se rozhodla, že upraví svou dosavadní strategii směrem ke zlepšení v oblasti wealth managementu. Právě správa majetku je segment, na který se banka soustředí již od doby krize 2008, jelikož jde tradičně o jednu z nejziskovějších bankovních činností.

Tato snaha však byla lehce narušena, když během minulého týdne nečekaně odešel šéf divize wealth managementu Greg Fleming. Celou sekci tak za něj převzal vedoucí tradingu a institucionálního bankovnictví Colm Kelleher.

Banka rovněž ve snaze zlepšit svou rentabilitu vlastního kapitálu (ROE) zrušila čtvrtinu oddělení obchodování s dluhopisy, měnami a komoditami. Pokud by byly takto nově vzniklé zdroje reinvestovány jinde, odhaduje se, že rentabilita by mohla stoupnout o minimálně 125 bazických bodů.

Stejně jako předešlá banka i Morgan Stanley navýšila svou expozici v rizikově vážených aktivech.

JP Morgan

V rámci optimalizace risk managementu společnosti, se JP Morgan rozhodla zaměřit především na posílení svého kapitálového polštáře. Důvodem je celková expozice nejen na trhu, ale i vůči všem ostatním bankám, proto je potřeba udržovat dostatečné rezervy použitelné v době nepříznivých výkyvů trhu.

Banka se rovněž bude zabývat i revizí své investiční strategie v Asii. Podle šetření společnosti Dealogic skončila JP Morgan za rok 2015 jako nejlepší investiční banka jak ve Spojených státech, tak i v Evropě. V Asii však skončila až na sedmém místě.

Wells Fargo

Banka Wells Fargo si jako jedna z mála dokázala udržet své zisky na relativně stejných úrovních, a to i v prostředí minimálních úrokových sazeb. Studie konkurenční Goldman Sachs ukázala, že právě Wells Fargo je finančním domem, který je na postupné navyšování sazeb nejlépe připraven.

Představa je taková, že retailoví klienti, kteří tvoří naprostou většinu klientské základny, pocítí vyšší sazby nejméně ze všech, tudíž nebudou mít potřebu své peníze přesouvat někam jinam. Nezměněné retailové sazby tak s sebou přinesou i vyšší úrokové marže.

Wells Fargo je z hlediska tržní kapitalizace největší americkou bankou. I přesto však silně zaostává v oblasti zahraniční expozice, což může stát i za neúplným využitím potenciálu banky. Z hlediska poskytovaných služeb je v tomto případě nejběžnější poskytování hypoték a refinancování úvěrů. Faktem je, že v této oblasti se ostatní finanční domy angažují čím dál tím méně, a to by mělo hrát do karet především Wells Fargo.

Citigroup

O Citigroup je známo, že se silně angažuje na rozvojových trzích, především pak v Asii. Avšak právě to by vzhledem k aktuálnímu vývoji asijských trhů mohlo bance výrazně podrazit nohy.

Vedení Citi rovněž oznámilo, že její aktuální byznys model je příliš složitý. Proto CEO Michael Corbat oznámil plánované spojení 35 regionálních retailových bank patřících Citigroup do jedné velké firmy.

Bank of America

Bank of America se v poslední době potýká s problémy s vedením. Vše začalo v době, kdy akcionáři měli rozhodnout o tom, zda nynější CEO Brian Moynihan má zůstat předsedou, či nikoliv.

Důvodem tohoto hlasování bylo ustanovení Moynihama nejen jako CEO, ale rovněž mu bylo přidelen titul předsedy představenstva. Stalo se to však, aniž by o tom byli obeznámeni akcionáři. Výsledek volby nakonec vyzněl pozitivně, CEO nebyl odvolán, přičemž v jeho prospěch bylo odevzdáno 63 % hlasů.

Ve hře je v případě Bank of America i další navyšování rezerv, jelikož v minulosti měla banka problémy se zátěžovými testy.

Deutsche Bank

Dlouhodobým plánem Deutsche Bank je restrukturalizace sekce investičního bankovnictví s cílem dosažení vyšších zisků. Stejně tak je v plánu další osekání nákladů, které se bude týkat především vyplácených bonusů.

Dalším cílem je rozšíření expozice banky ve Spojených státech, kde Deutsche Bank zatím zaostává. V celkovém pořadí studie společnosti Dealogic skončila až na devátém místě za dalšími evropskými konkurenty, jako je Barclays a Credit Suisse.

Credit Suisse

Credit Suisse plánuje rovněž další osekání nákladů spojené s celkovou restrukturalizací. Úspory by se měly týkat především oddělení obchodování s dluhopisy, aby se tak většina ušetřených zdrojů dala použít v ostatních oblastech, kde je potenciál zhodnocení mnohem vyšší.

V tomto směru se sází především na wealth management. Celková expozice by se pak měla přesunout především do Asie a Spojených států.

Barclays

Britská Barclays se předminulý rok rozhodla vytvořit speciální divizi, která má za úkol snížit dosavadní objem tzv. mimojádrových aktiv. Rovněž bude banku čekat navyšování rezervních zdrojů, které jsou navázány na držení nerizikově váženách aktiv. Regulátoři stanovili jak povinnou hranici 3 % hodnoty sledovaných instrumentů, ovšem systémově důležité banky, jako je právě Barclays, budou muset splňovat mnohem vyšší procento.

UBS

Banka UBS také provádí výrazné osekávání nákladů, které se týká především propouštění zaměstnanců. Nejvíce zasaženou oblastí je korporátní bankovnictví. Dodatečně získané zdroje by banka mohla využít především směrem k akcionářům, a to v podobě dividend a zpětných odkupů.

Jedním z problémů, se kterým se UBS potýkala, byly podvodné praktiky. Jmenovat je možné například kauzu tradera Kweka Adoboliho, který společnost připravil o více jak 2 miliardy dolarů, či tradera Hayese, který manipuloval se sazbou Libor. Z těchto důvodů je terčem největší pozornosti co nejlepší chod oddělení compliance.

 

Newsletter