Velká budoucnost Delty. Trumf mezi aerolinkami?

Listopad je v USA z hlediska ekonomiky a investorů velmi zajímavým měsícem nejen v oblasti maloobchodu, ale také v sektoru letecké dopravy. Den díkuvzdání je jedním z nejrušnějších dnů v roce když se velká část Američanů vydává navštívit své rodiny a slibuje nárůst zejména ve vnitrostátní letecké přepravě. Tím spíše je ostře sledován společností Delta Air Lines, která je s tržní kapitalizací 38.850 miliard dolarů největší na světě. Poslední zveřejněná čísla zůstala v zásadě za očekáváním analytiků, kdy například listopadový PRASM (příjmy z pasažéra na sedadlo a míli) dosáhl pouze 4,5 %, oproti 6 %. Nicméně toto číslo bylo nadhodnoceno nejistotou, jak moc se projeví neděle po díkůvzdání, která na rozdíl do loňského roku spadala ještě do listopadu, nikoliv prosince.  V rámci dlouhodobého horizontu jsou výsledky společnosti ovšem spíše optimistické.

V milionech USD (GAAP) FY 2012 FY 2013 FY 2014 E
Fiskální rok k datu 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Tržby 36670 37773 40195
Meziroční růst 4,43% 3,01% 6,41%
Provozní zisk 2175 3400 5028,5
Čistý zisk 1009 10540 2074,6
Meziroční růst 18,15% 944,60% -80,32%
Basic EPS 1,2 12,41 2,55
       
EBITDA 3740 5058 6916,2
EBITDA meziroční růst 6,92% 35,24% 36,74%
Dividenda na akcii 0 0,12 0,29
Zdroj: Bloomberg      

V rámci základních údajů se Deltě daří držet dlouhodobě růst provozního zisku i indikátor EBITDA. Vysoký nárůst čistého zisku v roce 2013 zapříčinila změna ustanovení daně z příjmu, která by neměla vypršet dříve než v roce 2023 a vykázaným údajům tedy spíše přilepší. Nadto, v rámci největší konkurence na hlavních tratích, měřeno tržbami z osobní dopravy, je největším konkurentem United Continental provozující United Airlines, nicméně Delta vykazuje dlouhodobě stabilnější růst i vůči ostatním firmám.

Deltu lze dle několika různých metrik považovat za měřítko trhu letecké dopravy a její ambiciózní plány do budoucna přitahují pozornost investorů, nejen známého Juliana Robertsona. Společnost má v plánu vybudovat z letiště v Seattlu hlavní dopravní uzel pro Asii a silně konkurovat letišti v San Franciscu. Pomoci by jí v tom měla i nová flotila 50 letadel, kterou si nedávno za 14 miliard USD objednala u evropského Airbusu. Navíc, v době vysoké volatility na trhu s ropou, která se přirozeně projevuje i v pohybu cen leteckého paliva, může Delta využít konkurenční výhody ve formě své rafinerie Monroe. Díky ní může firma optimalizovat provozní a finanční podmínky a čelit například rostoucímu časovému rozdílu mezi nákupem letenky pasažéry a vlastní cestou. Ten potom způsobí možný významný rozdíl mezi očekávaným a skutečným nákladem na pohonné hmoty.

Klesající ceny ropy, která v rámci leteckého paliva, vstupuje do operačních nákladů Delty podílem 27%, dávají prostor při zachování cen letenek k vyšším ziskům.

Jedním z rizik je silná regulace ze strany amerických úřadu, která, jak zmiňuje Delta ve své výroční zprávě za rok 2013, zvyšuje provozní náklady skrze vyšší požadavky na bezpečnost na letištích. Ta v rámci navyšování bezpečnostních opatření přirozeně přenáší výdaje na své zákazníky, tedy aerolinky. Na druhou stranu, zatímco ostatní společnosti se mohou obávat stávky ze strany svých zaměstnanců, Delta Air Lines mají bezmála dekádu stabilní situaci a kolektivní smlouvu do konce roku 2015, která zastupuje 18 % pilotů v odborech.

Další dobrou zprávou pro společnost a její akcionáře bylo uzavření dohody mezi USA a Čínou na prodloužení platnosti krátkodobých víz z jednoho na 10 let. Očekává se, že čínští turisté přispějí ke stimulaci americké ekonomiky, jako tomu bylo doposud. V roce 2013 se odhaduje, že do USA přicestovalo 1,8 milionu Číňanů, kteří vytvořili 100 tisíc pracovních míst a přispěli 21 miliardami dolarů do tamní ekonomiky. Očekává se, že tato čísla se díky prodloužení platnosti víz zčtyřnásobí.

Společnost Tržní kapitalizace – mld USD FY1 P/E FY2 P/E P/BV FCF Yield
DELTA AIR LINES INC 38850,82 14,32 11,17 3,16 7,58
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 35612,14 8,70 6,57 7,16 -20,90
SOUTHWEST AIRLINES CO 28093,23 21,25 15,77 3,78 4,20
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 22790,12 12,33 8,74 5,91 0,45

Pohledem letošních odhadů indikátoru P/E, v tabulce FY1 P/E, je Delta Air Lines, dle dat Bloomberg, spíše podhodnocená. Průměr odvětví je letos bezmála 68, ovšem zkreslený společností Skywest s hodnotou 813, a pro příští rok 11,5, kdy se Delta zařadí k průměrné hodnotě.

V rámci dividendy Delta není zajímavým titulem, neboť neinzeruje jasnou politiku a výplata 0,3 USD/akcie za rok 2013 a 0,12 USD za rok 2012 byly ojedinělé. Navíc ve světle ohlášeného programu odkupu akcií v hodnotě až 500 milionů dolarů, který neskončí dříve než v roce 2016, se klasické dividendy investoři pravděpodobně v následujících letech nedočkají.

Při porovnání výnosů s indexem S&P 500 si Delta v rámci zisků od roku 2010 stojí velmi slušně i přes problémy v letech 2011 a 2012. V současnosti ročně připisuje 33,6 % ročně oproti 15,8 % indexu S&P. Navíc, s přihlédnutím k cílové ceně 53,86 USD za akcii a aktuální hodnotě 46,4 USD věříme v potenciální zhodnocení až 13 % v ročním horizontu.

Newsletter