Velká záchodová krize? Pomoci má umělá inteligence

Umělá inteligence se stala v posledních letech hlavním buzzwordem světa technologií. Možnosti využití jsou mnohé, což nejlépe dokazuje analytická společnost Alto Analytics, která užitečnost „AI“ posouvá na novou úroveň. Umělá inteligence by měla pomoci s řešením šestého sociálně-ekonomického cíle OSN, kterým je zajistit záchod pro všechny obyvatele naší planety.

Pravděpodobně málokdo ví, že 19. listopad je vyhlášen jako Světový den záchodů. Tento den má za úkol připomínat, jak je pro moderního člověka důležité mít k dispozici kvalitní, čisté a soukromé místo, když příroda volá. Světový den záchodů byl vytvořen v roce 2001 Světovou organizací záchodů a v roce 2013 zaštítěn Organizací spojených národů. Jedním z cílů OSN v rámci sociálních podmínek je totiž do roku 2030 zajistit kvalitní záchod pro lidi na celém světě.

Obyvatelům Evropy, kteří mají i aplikace zaměřené na veřejné záchody, může „den záchodů“ a snaha o zlepšení dostupnosti toalet připadat jako vtip. Opak je však pravdou. Podle OSN nemá ze současných více jak 7 miliard lidí obývajících naši planetu celkem 4,5 miliardy přístup k hygienické toaletě. V případě nejchudších zemí je situace nejhorší. Světová organizace UNICEF odhaduje, že celkem 892 milionů lidí nemá přístup k žádné toaletě, a tak vykonávají potřebu v otevřeném prostoru. To se nutně projevuje ve znečištění životního prostředí a následně i na zdravotním stavu lidí. Půdou se totiž šíří nemoci jako cholera nebo tyfus.

S geografickým identifikováním tohoto problému by měla pomoci analýza dat za využití umělé inteligence. Tuto výzvu přijala již zmiňovaná analytická skupina Alto Analytics, která začala s OSN pracovat na řešení problému nedostatku vody a sanitárního zařízení. Cílem je identifikovat, v kterých oblastech jsou nové záchody nejvíce potřebné.

Misogynie na Twitteru. Urážky novinářek a političek každých 30 sekund

Vědci z Alto Analytics použili pro analýzu počtu a lokace záchodů ve světě otevřená data z portálu Gapminder. Analytici následně vymodelovali program, který rozpoznáváním obrazu (image recognition) za pomocí umělé inteligence pozná, jestli se v oblastech špatného sanitárního zajištění záchod nachází nebo ne. Algoritmus byl otestován na 971 obrázcích toalet z databáze. Ačkoliv analytická skupina využila pouze data z Gapminder, ve výstupu výzkumu uvedla, že jsou úzce spojena s daty OSN.

 

Marketingová ředitelka firmy Alto pro server World Economic Forum napsala, že v dnešní době není problémem se k datům dostat, jde spíše o schopnost je efektivně využít, aby svět zůstal inovativní a efektivní. Podle jejích slov se však analýza tzv. Big Data za posledních pět až deset let natolik zlepšila, že se IT inženýři v současnosti soustředí především na co nejrychlejší přenos dat.

Samotný výzkum ukázal, že 30,3 procenta toalet nemohou být algoritmem rozpoznána. Identifikovány nebyly například toalety rodin s příjmem menším než 122 dolarů měsíčně, tedy v přepočtu asi 2700 korun. To se týká zhruba 30,3 procent populace, v absolutním čísle 2,2 miliardy lidí. Algoritmus analytické společnosti bude, dle autorů, výsledky postupně aktualizovat, jelikož jsou do databáze záchodů Gapminder neustále přidávány nové obrázky. Výsledky by tak v budoucnosti mohly být ještě spolehlivější. I to je síla veřejně dostupných dat a technologií.

Bankovnictví po čínsku. Půjčky na sušenky a jako kolaterál nahá selfie

Newsletter