Velké akciové ohlédnutí napříč celým světem

Akciové trhy v USA a v Evropě dominovaly globálnímu trhu v několika posledních dekádách. Měly by i v budoucnu dlouhodobí investoři nadále důvěřovat těmto “tradičním trhům”?

Investoři, kteří zainvestovali své peníze do akcií z USA nebo Evropy (tradiční trhy), si mohli užívat vysokých výnosů. Americké akcie (podle měření MSCI USA) dosáhly průměrného ročního výnosu ve výši 9,7 procent v průběhu časového rámce od 1989 do 2014. Evropské blue-chipové akcie (podle měření MSCI Europe), dosáhly ve stejném časovém horizontu průměrného roční výnosu ve výši 7,8 procent.

Investoři, kteří investovali do akcií z tichomořského regionu (Japonsko, Austrálie, Hong Kong, Singapur, Nový Zéland) nebo do asijských rozvíjejících se trhů, získali za posledních 25 let výrazně nižší výnosy. Investice do akcií z tichomořského regionu přinesla průměrný roční výnos jen ve výši 1,2 procenta, výnos z akcií z asijských rozvíjejících trhů činil 5,3 procenta (viz tabulka č.1).

“Z dlouhodobého pohledu investice do amerických a evropských akcií potvrdily, že jsou jasnou hnací sílou pro tvorbu výnosů. Posledních 25 let ukázalo, že investoři, kteří měli v portfoliu vysoký podíl akcií z tradičních trhů, zvolili velmi úspěšnou strategii,” řekl Adam Lessing, ředitel Fidelity International v Rakousku a pro východní Evropu.

Nepřetržitý příliv vysokých výnosů z amerických a evropských akcí v průběhu různých investičních časových rámců

V průběhu posledních 25 let existovalo 21 možných (valících se) investičních časových úseků dlouhých 5 let, 16 období dlouhých 10 let, 11 období dlouhých 15 let a 6 období dlouhých 20 let. Pokud investoři investovali do amerických či evropských akcií na pět let, získali v průměru roční výnos ve výši 9,4 procent (USA) nebo 8,4 procent (Evropa). Napříč 10, 15 a 20 lety činily výnosy z tradičních trhů mezi 6,9 a 8,5 procenty.

Výnosy z tichomořského a asijského regionu rozvíjejících se trhů byly ve všech časových horizontech výrazně nižší. Pohybovaly se mezi 1,6 a 5,6 procenty. I když výnosy z akcií z asijských rozvíjejících se trhů se v této analýze pohybují výrazně nad výnosy z akcií z Tichomoří, vždy zůstaly minimálně 2,4 procentní body pod výnosy z amerických a evropských akcií (viz tabulka č2.)

Tradiční trhy: mnoho let zisku, málo let ztráty

Během posledních 25 let osmnáct z nich skončilo na burzách s cennými papíry v USA a v Evropě se ziskem, zatímco ve ztrátě skončilo jen sedm let. Během let zisku činil výnos v průměru 22,6 a 20,6 procent, ve ztrátových letech se pak záporný výnos pohyboval ve výši 15,4 a 17,1 procent.

V Tichomoří a v regionu asijských rozvíjejících se trhů bylo zaznamenáno méně let zisku, i když v období ziskových let zde bylo možné získat vyšší výnosy než na tradičních trzích v USA a v Evropě. Výrazným znakem těchto ztrátových let jsou však vysoké ztráty (viz tabulka č.3).

Nižší fluktuace v USA a v Evropě

V průběhu období 1989 až 2014 došlo na světových burzách s cennými papíry k mnoha výkyvům směrem nahoru a dolů. Rok 1997 byl v USA a v Evropě rokem největšího růstu cen akcií. V Tichomoří a v regionu asijských rozvíjejících se trhů ceny akcií nejvíce vzrostly v letech 1999 a 1993. Nejvyšší roční výnosy a ztráty ukazují, že šíře fluktuace na tradičních trzích má tendenci být výrazně menší a méně se objevují i extrémní hodnoty (viz tabulka č.4).

Vysoký výnos z akcií z tradičních trhů jde ruku v ruce s nízkým rozsahem fluktuace. V porovnání s tím v průběhu posledních 25 let zaznamenaly akcie z tichomořského nebo asijského regionu rozvíjejících se trhů silnější nárůsty a propady. Vysoké ztráty z čínských trhů z tohoto léta jsou důkazem, že tento trend pokračuje,” vysvětluje Lessing.

Velké příležitosti pro kladné výnosy napříč všemi investičními horizonty

V průběhu posledních 25 let (1989 až 2014) se objevilo celkem 325 různých investičních časových horizontů (mezi jedním a 25 lety) založených na kalendářních letech. Porovnání všech investičních horizontů ukazuje, že na čím delší dobu investor investoval, tím byla vyšší pravděpodobnost, že dosáhne kladného výnosu. Nicméně zatímco investice do amerických nebo evropských akcií vždy přinesla kladný výnos v průběhu alespoň 15 letého investičního období, toto neplatilo v případě investic do akcií z Tichomoří a regionu asijských rozvíjejících se trhů.

Výrazné rozdíly jsou evidentní v počtu investičních období s kladnými výnosy. Z celkových 325 možných investičních období, minimálně v 259 z nich investice do amerických akcií vygenerovala kladný výnos ve výši 1 procenta. V případě investice do evropských akcií to bylo 272 období. V porovnání s tím investice do akcií z Tichomoří a asijských rozvíjejících se trhů přinesly kladný výnos jen ve 194, resp. 247 obdobích.

Investor, který držel evropské akcie, musel čekat maximálně 13 let na kladný výnos, zatímco investor do amerických akcií musel čekat nejdéle 14 let.  V Tichomoří investor musel čekat 23 let a v Asii pak nejdéle 16 let.

Axel D. Angermann, hlavní ekonom FERI situaci okomentoval následovně. “V průběhu posledních 25 let mohli investoři dosáhnout vysokých výnosů z etablovaných akciových trhů v USA a v Evropě. I když v tomto období jsme zaznamenali také ztrátové roky s výraznými propady cen, investoři profitovali z více než dvojnásobného počtu ziskových let a v některých případech i s vysokým nárůstem cen. Dále z dlouhodobého hlediska profitovali z ročního dividendového příjmu, který se pohyboval téměř mezi dvěma až třemi procenty. Zejména v současném prostředí nízkých úrokových sazeb, středně a dlouhodobé investice do amerických a evropských akcií jsou proto velmi výnosnou investicí.”

 

Newsletter