Venture Capital fondy lákají investory. Které oblasti jsou „in“?

Poradenská společnost Prequin zpracovala statistiky ohledně Venture Capital sektoru ve světě. Údaje ukazují, že poptávka investorů po tomto investičním nástroji je velmi vysoká. Zejména institucionální investoři v čele s univerzitními fondy našli v této oblasti zalíbení. Do kterých sektorů a geografických oblastí Venture Capital fondy nejvíce investují? A jaký je výhled na nejbližších pět let?

Rok 2016 byl pravděpodobně rekordní

Předběžné údaje ukazují, že v roce 2016 bylo do 382 nových Venture Capital fondů globálně zainvestováno 55 miliard dolarů, což by bylo o miliardu pod výsledky z předchozího roku. Nicméně analytici Preqin očekávají, že po zpřesnění údajů by konečné číslo mělo vyskočit na nové historické maximum. Průměrná velikost fondu stoupla o 16 % na rekordních 166 milionů dolarů. V roce 2015 vzniklo 442 fondů.

Venture Capital fondy vznikají zejména v Severní Americe, kam směřovalo 62 % kapitálu vybraného v loňským roce. Do evropských fondů mířilo jenom 11 % nového kapitálu. Na Asii pak připadlo 24 % a v jiných regionech by měly být zbylé 3 % kapitálu. Evropské organizace malých a středních firem už dlouho upozorňují na to, že v regionu je nedostatek rizikového kapitálu. Přitom na kapitál od bank se menší podniky nemohou spolehnout. Statistiky tento jev jenom potvrzují. Od roku 2009 se od investorů podařilo v Evropě vybrat 40 miliard USD. Pro srovnání v Severní Americe bylo ve stejném období vybráno 188 miliard a v Asii 93 miliard USD.

Deregulace je významnou hnací sílou, která podporuje investice do Venture Capital fondů v USA. Kupříkladu tamní penzijní fondy mohou investovat až 15 % prostředků do alternativních aktiv. V Evropě je situace dle průzkumu AFME (Association for Financial Markets in Europe) různorodá. Některé země, jako Dánsko, Švédsko a Itálie umožňují penzijním fondům investovat do alternativních aktiv, ale většina v čele s Německem se staví k tomuto investičnímu nástroji konzervativně. Nedostatek kapitálu od institucionálních investorů je ale do značné míry nahrazován kapitálem od vládních agentur. Ty dávají kapitál do Venture Capital fondů zejména v Maďarsku, Lucembursku, Norsku a Portugalsku. Česká republika je v rámci EU specifická tím, že do Venture Capital fondů zde investují zejména soukromí investoři.

Bez přísunu rizikového kapitálu ale nebudou vznikat nové inovativní projekty a Evropa tak může postupně ztrácet konkurenční sílu na mezinárodním trhu zboží a služeb.

Graf č. 1: Regionální rozložení investic do Venture Capital fondů v miliardách USD, zdroj: Preqin

Z hlediska samotných investic Venture Capital fondů nastalo loni snížení celosvětové aktivity. Počet transakcí poklesl dle údajů Preqin meziročně o 13 % na 9719, což je nejnižší údaj od roku 2013. Hodnota transakcí se snížila o 6 % na 134 miliard USD, druhý nejvyšší údaj v historii. Velmi významný je postupný přesun investiční aktivity VC fondů z USA do Číny. Podíl Spojených států na globálních VC investicích je tak už jenom 45 %, naopak podíl Číny vzrostl na 36 %. Evropa má přibližně 10 % podíl. V roce 2007 měly Spojené státy podíl 71 %, do Evropy směřovalo 15 % a do Číny 10 % kapitálu VC fondů. Taktéž roste význam Indie, což je pochopitelné vzhledem k druhému nejvyššímu počtu obyvatel na světě a obrovskému potenciálu v oblasti spotřeby domácností.

Graf č. 2: Regionální rozložení investic Venture Capital fondů, zdroj: Preqin

IT je pro Venture Capital nejzajímavější

Do informačních technologií plánuje investovat 77 % manažerů fondů. 52 % pak chce prostředky umístit do zdravotnictví a do telekomunikací. Naopak na druhém konci je oblast nemovitostí, kam chce prostředky umístit jenom 4 % fondů, což je ale způsobené tím, že investice do nemovitostí jsou výsadou nemovitostních fondů.

Velká obliba IT mezi Venture Capital fondy není náhodná. 61 % kapitálu získaného od investorů v roce 2016 směřovalo do fondů se sídlem v Kalifornii. Silicon Valley je stále nejoblíbenějším místem, kde se koncentrují mladé a nadějné IT společnosti.

Výkonnost Venture Capital je v průměru dobrá

Mediánové výnosy Venture Capital fondů se v posledních letech pohybují kolem 15 %, nicméně je nutné upozornit na to, že rozdíly ve výkonnosti fondů jsou značné. 25 % nejlepších fondu (Q1 kvartil) dosáhlo výnosů nad 20 až 25 % ročně. Naopak 25 % nejhorších fondů (Q4 kvartil) dosáhlo výnosů méně než 3 % p.a.. Zlepšení průměrných výnosů je jednoznačně způsobené ekonomickým rozmachem a výrazným růstem tržeb a zisků firem v portfoliích. Na skvělou výkonnost z let 1996 a 1997, kdy se mediánové výnosy pohybovaly nad 20 %, se ale Venture Capital fondům nepodařilo ještě dostat.

Graf č. 3: IRR výkonnost Venture Capital fondů dle roku založení a kvartilu v %, zdroj: Preqin

Newsletter