Veřejná zakázka? Ok, ale nejdřív to chce akcie v „knize“

Firmy udělají pro získání veřejných zakázek téměř cokoliv. Nově musí zaknihovat své akcie. Jaké jsou čerstvé zkušenosti firem, prozradila Eva Hrubošová, ECM specialista ve společnosti Roklen360.

Zákon o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb., § 48 odst. 7) platí od 1. října 2016. Některé firmy spoléhaly na to, že úředníci nebudou akcie kontrolovat. Opak je ale pravdou. Zaknihování je skutečně jedním z kritérií pro vyloučení z výběrového řízení. Jak na to a na co si dát pozor?

„Téměř vždy nejsou akcionáři ani emitenti na takovou změnu připraveni, a to po právní stránce. Vše musí začít svoláním valné hromady a změnou stanov společnosti,“ řekla Hrubošová. „Už u tohoto procesu s firmami spolupracujeme, protože je důležité, co do stanov zahrnout. Lze tím v mnoha případech ušetřit desítky i stovky tisíc korun, které by emitent zaplatil zbytečně na poplatcích Centrálnímu depozitáři.“

Dalším krokem po uplynutí všech zákonných lhůt je administrativně náročná část, kterou Roklen360 za klienty zpracuje, odešle na Centrální depozitář a jako obchodník s cennými papíry s licencí od ČNB pak vede evidenci již zaknihovaných akcií na klientském účtu.

Může tento proces zvládnout šikovný právník?

Větší firmy v mnoha případech dlouhodobě spolupracují s právními kancelářemi nebo renomovanými právníky, kteří připraví stanovy i veškerou dokumentaci. Poté se obrací na licencovaného obchodníka, aby dokončil poslední fázi komunikace s Centrálním depozitářem a vedl zaknihované akcie na zákaznických účtech. Roklen360 poskytl poradenství i vedení evidence cenných papírů řadě firem a s právníky z celé České republiky spolupracuje úzce už mnoho let.

„Spolupráci s právními zástupci firem mohu jen pochválit. Funguje to výborně, protože nejsme ve vztahu ke klientům konkurenti, ale partneři a klienti mohou ze vzájemné synergie pouze získat.“ řekla Eva Hrubošová.

Jak celý proces vlastně vypadá?

 

Zákon platí 118 dní. Řeší firmy ještě toto téma?

Ano, téma je stále aktuální, podle toho jak nás emitenti oslovují, vidíme, že se připravují na větší tendry a potřebují mít tento krok splněn. Někdy se bohužel stane, že si to uvědomí pozdě a nestihnou do začátku tendru splnit všechny zákonem stanovené lhůty. I tak děláme maximum pro to, aby byla co největší část procesu zvládnutá včas. Dalším úskalím bývá nevyřešená akcionářská struktura nebo různé emise akcií o mnoha různých nominálech. Ale všechno jsou to věci, které díky mnohaletých zkušenostem umíme úspěšně zvládnout.

Pro bližší informace nás kontaktujte na tel. 777 217 375 nebo e-mailem: hrubosova@roklen.cz

Newsletter