Věří (a rozumí) lidé ekonomii (a ekonomům)?

Nedávno započatá „obchodní válka“ ze strany Spojených států, o které se v současnosti bouřlivě diskutuje v souvislosti s posledními kroky prezidenta Donalda Trumpa, znovu připomněla, že bychom marně hledali vědu, se kterou je spojeno více mýtů, než s tou, jež analyzuje fungování ekonomiky. I když na škodlivosti cel a jiných regulací volného mezinárodního obchodu se většina odborníků shodne, u řady dalších otázek to samé rozhodně neplatí. A jak se pak s ekonomickými mýty mají popasovat běžní lidé?

Na to, jak lidé rozumějí ekonomickým problémům a jak jsou spokojeni s distribucí souvisejících záležitostí ze strany nejen médií, ale i expertů a politických lídrů, se zaměřil výzkum Economics Network a ING. Studie se zúčastnilo celkem 1 700 respondentů z Velké Británie.

A jak tedy dopadl ambiciózní pokus o zmapování veřejného mínění ve vztahu k ekonomii? Výběr nejzajímavějších výsledků prezentujeme na několika grafech.

Dobrou zprávou je, že lidé mají o porozumění ekonomickým tématům zájem. Nejvíce je zajímají záležitosti ohledně jejich osobních financí, ovšem značné procento z nich se zajímá také z toho důvodu, aby mohli udělat odpovědné a informované voličské rozhodnutí.

Ekonomické zákony považuje pro svůj každodenní život za relevantní nebo za celkem relevantní více než 80 % všech respondentů.

Další dobrou zprávou je, že zhruba třetina respondentů čte, poslouchá či sleduje ekonomické zprávy a novinky každý nebo téměř každý den. Polovina pak alespoň jednou do týdne.

Švejkování: Masová média na vařeném tweetu

Jinou otázkou ovšem je, zda čtenáři/posluchači oněm ekonomickým zprávám, diskuzím a komentářům v plné šíři rozumí. I když kolem 40 % respondentů odpovědělo, že ano či celkem ano, zhruba čtvrtina se přiznala, že je pro ně docela či velmi těžké jim porozumět.

Vzhledem k respondentům z Velké Británie pak bylo nasnadě se zeptat, zda plně rozumí ekonomickým důsledkům brexitu. Velmi dobře odpovědělo pouhých 8 %, že celkem dobře pak 34 %. Na druhou stranu 33 % uvedlo, že problematice ne moc dobře rozumí, 12 % respondentů poté řeklo, že ji zcela vůbec nechápe. Další diskutované záležitosti (efekty znehodnocení měny a omezení vládních výdajů) dopadly o něco lépe, i když i zde více jak třetina respondentů uváděla, že tomu moc či vůbec nerozumí.

Lež má krátké, zato rychlé nohy

A kdo za to může? Svůj podíl jistě nesou tvůrci veřejného života, tedy zejména politici a další důležité veřejně činné osoby. Podle většiny respondentů by měli s veřejností řádně komunikovat o tom, čím se ve své oblasti zabývají.

A jak lidé věří ekonomům a tomu, co říkají? Celkem 35 % respondentů jim věří ve velkém či značném rozsahu, avšak 39 % jejich názorům věří málo anebo vůbec.

Způsob výuky ekonomie ubližuje ekonomii, společnosti i ekonomice

A to není divu, jelikož více než 60 % respondentů se domnívá, že prací ekonoma je převážně předvídaní ekonomických podmínek.

A podle téměř třetiny respondentů je pak ekonomie převážně mužská záležitost.

Proč ekonomii vládnou muži? Je příliš sexistická

 

Newsletter