Vězení, drogy, videohry. Američtí muži se do práce neženou

Stejně jako takřka ve všech vyspělých regionech, tak i ve Spojených státech klesá míra nezaměstnanosti na historická minima: poslední číslo je 4,1 procenta, což je nejméně za posledních 17 let. Tento ukazatel, který spočítáme jako poměr počtu nezaměstnaných a objemu pracovní síly, však může být do jisté míry zavádějící: zdaleka ne každý, kdo nemá práci, naplňuje definici nezaměstnaného, a zdaleka ne každý, kdo je v produktivním věku, spadá pod pracovní sílu.

Rekordně nízká nezaměstnanost tak může být do značné míry statistickou iluzí, která zakrývá vážné problémy, jimiž trh práce trpí. A co se týče americké trhu práce, jeden takový vážný problém objevila analýza Goldman Sachs, jejíž výstupy shrnul server Zero Hedge. Finanční krize z let 2008-09 následovaná významnou hospodářskou recesí připravila o práci tisíce Američanů, mnozí se tedy na nějakou dobu zařadili do řad nezaměstnaných. Někteří si však nedokázali najít práci ani dlouhé roky poté a úplně tak vypadli z pracovní síly.

Nezaměstnanost v USA je nejnižší od roku 2000, v říjnu klesla na 4,1 %

To je jeden z důvodů, proč situace v souvislosti s pracovní participací obyvatelstva v produktivním věku (zde měřeno jako podíl pracovní síly v rámci obyvatelstva v letech 25 až 54) není v USA příliš uspokojivá, a to především u mužů. Jak ukazuje následující graf, mezi léty 2008 a 2009 začala míra participace prudce padat vinou následků hospodářské recese, co je však podle Goldman Sachs horší, je to, že u mužů se nevrací na původní úroveň, ale naopak ještě dále klesá. U míry participace žen naopak vidíme vzestupný trend, který je v souladu se stále vzrůstající emancipací.

Je kondice amerického trhu práce jen iluzí?

Následky hospodářské krize, od které už koneckonců uplynulo téměř celé desetiletí, však není jediným důvodem, proč míra pracovní participace v USA klesá, respektive uspokojivě neroste. Jedním z důvodů může být i to, že především pracovníci s nízkým vzděláním nejsou dostatečně motivováni. Jak podotýká Goldman Sachs, zatímco reálné mzdy vzdělaných pracovníků rostou, u těch, kteří nemají ani středoškolské vzdělání, v lepším případě stagnují.

V americkém prostředí však můžeme sledovat i mnohem specifičtější trendy. Jedním z nich je například to, že v USA je poměrně dost lidí trestaných a uvězněných, což později bývá na trhu práce vnímáno jakožto značné stigma. Poměr takových lidí v americké dospělé populaci přitom stále narůstá, přičemž se to týká zejména mužů.

Mění se také způsob trávení času, a nejen toho volného. Zatímco v práci Američané tráví čím dál méně hodin, více času naopak věnují počítači či videohrám, od kterých často odvozují své štěstí. Zero Hedge dále zmiňuje ještě další civilizační neduhy, které jsou (nejen) v USA na vzestupu. Mezi ně patří především rozšiřování závislostí na všemožných drogách.

Newsletter