Více jak pětina italských bank čeká na vlastní krach

Italská Monte dei Paschi, nejstarší banka světa, kterou musela italská vláda kvůli nedostatku kapitálu nedávno zachraňovat, vstala z mrtvých a po více než miliardové ztrátě před rokem (v eurech) vykázala ve třetím čtvrtletí letošního roku zisk téměř čtvrt miliardy euro. Ovšem i zde se – stejně jako v dalších 113 italských bankách – skrývá výrazný problém, kterým je vysoké „texas ratio“, které dokáže naznačit bankovní krach.

Jak ukazuje server The Maven, více jak pětina italských bank, včetně slavné Monte dei Paschi, má problém s nesplácenými půjčkami. Hodnota tzv. non-performing loans (NPL), což je označení pro úvěry, které jsou posledních 90 dní nesplácené, u 114 italských bank, což je zhruba 23 % z celkového počtu, převyšuje hodnotu jejich hmotného kapitálu. U 24 z nich, které lze vidět na obrázku, je pak tento poměr vyšší než 200 %. U Banca di Teramo di Credito Cooperativo je to pak dokonce přes 777 %.

Itálie zachraňuje nejstarší banku světa

S tímto poměrem úzce souvisí tzv. texas ratio (texaský poměr), které dává do poměru na jedné straně sumu nesplácených úvěrů a bankou vlastněných nemovitostí a na straně druhé sumu hmotného kapitálu a rezerv pro krytí ztrát z úvěrů. Tento ukazatel, který zavedl Gerald Cassidy, je určen k měření kreditních problémů bank. A jak ukazuje následující graf, jeho vysoká hodnota naznačuje vysoké riziko bankrotu.

Cassidy zkoumal texaské banky (odtud texaský poměr) během recese na počátku osmdesátých let a na základě této analýzy zjistil, že banky mají tendenci selhat již v případě, že tento poměr dosahuje 100 %. K podobným závěrům došel i při analýze bank v Nové Anglii během recese na počátku 90. let. U více než pětiny italských bank přesahují nesplácené půjčky objem hmotného kapitálu (poměr je vyšší než 100 %) a jak uvádí server The Maven, pokud bychom počítali i s vlastněnými nemovitostmi, byl by výsledek ještě horší. Do budoucna lze tedy v italském bankovním sektoru očekávat výrazné problémy spojené s výší kapitálu.

Největší „medvěd“ v Evropě? Sázka na krach italských bank

 

Newsletter