Více práce pro centrální bankéře. Případ nezájmu veřejnosti

Měření inflačních očekávání je nedílnou součástí činnosti centrálních bank především v režimu cílení inflace. Nový výzkum však zjistil, že by snaha například Fedu a jiných centrálních bank tato očekávání ovlivňovat mohla dost možná přijít zcela vniveč. Americké firmy i veřejnost totiž vystoupení a prohlášení centrální banky z velké části ignorují. Řešením je podle autorů výzkumu přesné cílování informací.

Důležitá oznámení Fedu či Bank of England o změně monetární politiky mají jen omezený dopad na přesvědčení firem i domácností, a to přestože je pokrytí v médiích dostatečné, uvádí paper Inflation Expectations as a Policy Tool. Olivier Coibion, Yuriy Gorodnichenko, Saten Kumar a Mathieu Pedemonte si v něm položili základní otázku – mohou centrální bankéři použít inflační očekávání jako nástroj pro stabilizaci cenové hladiny?

Autoři zjistili, že existují dva problémy, kvůli kterým tento systém nefunguje úplně tak, jak by si Fed a spol. přály. Tedy proč nemohou aktivně „řídit“ inflační očekávání. Prvním z nich je už samotný feedback od firem vůči inflačním očekáváním. Podle akademiků jsou dotazníky firmám, které později zjišťují, co podnik v daném časovém úseku očekával, nedostatečné pro získání hodnotné zpětné vazby. Jediným řešením je podle nich vytvoření celostátního standardizovaného dotazníku pro všechny společnosti.

 


source: tradingeconomics.com

Druhou překážkou je zmiňovaná ignorance důležitých oznámení ze strany veřejnosti i zástupců firem v nízko inflačních ekonomikách. Snaha centrálních bankéřů stále omílat důležitost dosažení dvouprocentního cíle či jakými prostředky jej dosáhnout při rozhovorech a na konferencích je tak z velké části zbytečná.

Podle autorů proto nastal pro centrální bankéře čas změnit komunikační strategii. Prvním krokem pro zástupce bank je být co nejvíce zřetelný. Banky by podle nich měly rozlišovat mezi oznámeními pro finanční trhy a veřejnost. K extrémnějším návrhům v paperu pak patří intenzivní použití sociálních sítí nebo cílené reklamní kampaně na internetu.

 


source: tradingeconomics.com

„Přesné cílení informací by mohlo pomoci větším pohybům v inflačním očekávání. Kampaně by se mohly zaměřovat na část populace, která je informovaná méně, nebo tu, která reaguje na nové informace dynamičtěji,“ napsali autoři.

Newsletter