Více pracovních míst, ale obtížná transformace pro Průmysl 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce má v budoucnu vytvořit více pracovních míst, než je v současnosti k dispozici. Přechod k nim bude ale obtížný. To jsou dnešní ohlasy několika velkých hráčů na trhu práce z panelové diskuze v Davosu.

Podle výzkumu firmy Manpower, která patří k největším zaměstnaneckým agenturám na světě, očekává 82 procent zaměstnavatelů udržení nebo navýšení současného počtu zaměstnanců, a to jako důsledek automatizace. Tento výzkum zahrnoval 18 tisíc zaměstnavatelů ze 43 zemí světa.

„V důsledku procesu automatizace samozřejmě zanikne mnoho pracovních míst, ale nové techniky budou potřebovat novou a důmyslnější obsluhu.“ uvedl generální ředitel firmy Manpower Jonas Prising. „Náš výzkum potvrdil, že změny v popisu práce nebudou až tak dramatické, jak se někteří obávají. Celkový dopad automatizace, jak potvrdil náš výzkum, bude jistě pozitivní. Zaměstnanost, prosperita, bohatství i automatizace půjdou ruku v ruce za předpokladu, že budou zaváděny zodpovědným způsobem,“ dodal.

Čáp: Průmysl 4.0 může vrátit výrobu zpět do USA a Evropy

Mark Weinberger, CEO Ernst & Young, televizi CNBC řekl, že přechod k důmyslnějším technologiím bude „bolestný“ pro mnohá odvětví. „Dle mého názoru tento proces bude mnohem obtížnější, než si někteří myslí. V dlouhém období je tu mnoho optimismu, ale proces rekvalifikace bude pro mnoho firem složitý, zejména pokud jejich zaměstnanci nedokáží udržet krok s rozvojem technologických změn,“ dodal.

Průmysl 4.0: 3D tiskárna a ekonomiky originálů

Newsletter