VIG ve 2014 udržel stabilní pojistné, čeká se vyšší zisk i dividenda…

Rakouská pojišťovací skupina Vienna Insurance Group oznámila předběžné výsledky za rok 2014. Celoroční výše hrubého předepsaného pojistného dosáhla 9,4 miliardy eur, meziročně tak zůstala stabilní, navzdory negativním kurzovým vlivům. Bez započtení mimořádných efektů pojistné meziročně vzrostlo o 2,6 %.

Svůj výsledek hrubého předepsaného pojistného ve výši 4,7 mld. EUR si zhruba udržela divize neživotního pojištění (1,3% pokles oproti 2013), přes výrazný kurzový dopad (-105 mil. EUR) a omezení na italském trhu prostřednictvím Donau Versicherung. „Úbytek“ podnikání v Itálii kompenzoval nadprůměrný růst na domácím trhu.

Na českém a slovenském trhu skupina dosáhla v oblasti neživotního pojištění zhruba 3% růstu (v místních měnách). VIG uvedl, že ačkoli tržní prostředí v problémovém Rumunsku zůstává obtížné, provedené kroky na tomto trhu se začaly projevovat a neživotní divize zde „poprvé po letech“ dosáhla – vyjádřeno v tamní měně – mírného 0,3% růstu.

Opět výrazného růstu dosáhly země označené nálepkou „Remaining Markets“. Například, v Gruzii či Albánii vzrostl segment neživotního pojištění zhruba o 50 %. Vysoké dvojciferné tempo růstu zaznamenaly také Srbko, Makedonie i Bosna, což „demonstruje strategický význam přítomnosti skupiny napříč celým regionem CEE“.

Divize životního pojištění dosáhla hrubého předepsaného pojistného ve výši 4,3 mld. EUR, což značí meziroční růst o 1,4 %. U zdravotního pojištění skupina zaznamenala pokles o 2,9 % na 386,2 mld. EUR. 

„Zveřejněné výsledky skupiny VIG za rok 2014 jsou zcela v souladu s očekáváním trhu a neměly by tak mít výraznější dopad na obchodování s akciemi. Hrubé předepsané pojistné opět nejvíce rostlo v regionu střední a východní Evropy, klíčové jsou pro VIG baltské státy, kde již několik let vykazuje společnost dvouciferný růst. Naopak složitá situace přetrvává v Rumunsku, kde pojistné meziročně pokleslo o 4,9 %. Negativně zapůsobil i efekt směnných kurzů,“ komentuje výsledky VIG Lenka Dvořáková Švejdová, analytička Roklen.

„Celkově předběžné údaje hodnotíme neutrálně, důležitější bude zveřejnění kompletního reportu za rok 2014 spolu s navrhovanou dividendou, plánované na 14. dubna. Odhadujeme, že společnost díky snižování nákladů výrazněji navýší ziskovost (z 310 mil. eur čistého zisku za 2013 až k úrovni okolo 429 mil. eur), přičemž navrhovaná dividenda by se měla mírně zvýšit z 1,3 na 1,4 EUR na akcii,“ dodává analytička.

Detailnější obraz výsledků hospodaření za loňský rok, včetně návrhu výše dividendy, tedy skupina zveřejní 14. dubna. „Za rok 2014 očekáváme nezdaněný zisk na úrovni 471 mil. EUR. Zisk na akcii by měl dle našich odhadů činit 3,4 EUR po 1,6 EUR za rok 2013. Pro letošní rok pak očekáváme díky nepatrně vyššímu hrubému předepsanému pojistnému a mírně nižší nákladovosti zvýšení zisku na akcii na 3,6 EUR. Dividendu z loňského zisku odhadujeme na 1,4 EUR na akcii, což by znamenalo její zvýšení o 10 centů,“ uvádějí analytici Komerční banky, kteří v minulém týdnu zvýšili své doporučení na titul na „koupit“ a cílovou cenu na 42,3 EUR (1173 korun při očekávaném kurzu koruny k euru 27,7).

Newsletter