Víme, co očekávat od další ekonomické krize

Je to deset let, co naplno vypukla světová finanční krize. Tvrdě zasáhla i Českou republiku. Ekonomové z celého světa se v těchto dnech shodují, že další krize je na spadnutí. Jak ovlivní trh spotřebitelských úvěrů? Vyplatí se i nadále investovat pomocí P2P do půjček? Podívejte se na unikátní čísla, která vyplynula z dat Zonky.

V roce 2008, po vypuknutí krize, začaly pomalu narůstat nevýkonné pohledávky (úvěry, které nebyly řádně spláceny) na dvojnásobek. Ve třetím čtvrtletí 2008 na tom byly banky nejlépe za poslední roky. Česká národní banka hlásila podíl nevýkonných úvěrů na trhu spotřebitelských úvěrů na hodnotě 6,5 procenta. V prvním čtvrtletí 2011 se tento podíl téměř zdvojnásobil na hodnotu 12,2 procenta.

Stále více lidí se zajímá o investování. „Nárůst zájmu pozorujeme i u nás na Zonky. Ne všichni však investují obezřetně,“ tvrdí Vít Ficl, risk analytik ze Zonky. Pokud se krize dostaví, zasáhne téměř všechny investory. I ty na Zonky. Klíčovým prvkem k ochraně peněz investorů je diverzifikace. „Analýzy nám ukázaly, že investorské portfolio se stává stabilním od 122 investic. V tento moment začíná být portfolio dostatečně robustní a dokázalo by překonat i menší ekonomickou krizi,“ dodává Ficl, který připravoval tzv. stress test investorských výnosů v případě krize.

Investujte do příběhů a začněte vydělávat

„Pro stress test jsme použili metodiku České národní banky pro posuzování pohledávek, říká se tomu ČNB klasifikace. ČNB klasifikace řadí pohledávky do pěti kategorií. Od těch, které jsou spláceny v pořádku, přes pohledávky s několikadenním zpožděním platby až po úpadek do insolvence,“ vysvětluje Ficl metodu, na jejímž základu se tvoří tzv. opravné položky, což jsou rezervy, které musí finanční instituce držet z důvodu očekávané ztráty problémových úvěrů.

K simulaci ekonomické krize byla zvolena simulační metoda Monte Carlo, jejíž princip spočívá v náhodném generování problematických pohledávek. Při simulaci došlo k dvojnásobnému navýšení podílu pohledávek v každé problémové ČNB kategorii. „V současné chvíli se v Zonky portfoliu vyskytuje 2,3 procenta úvěrů, které jsou ve smyslu ČNB klasifikace problémové, rozhodli jsme se pro stresový test zdvojnásobit podíl na 4,6. Vycházeli jsme z toho, že při předchozí ekonomické krizi došlo právě ke zdvojnásobení této hodnoty,“ vysvětluje Ficl a pokračuje: „Aby byl test statisticky vypovídající, museli jsme deset tisíckrát simulaci opakovat.“

Aktuální průměrný investorský profit, ve kterém je taktéž zaimplementována ČNB metodika, je 7,4 procenta, zatímco výsledek stresového testu je 6,1 procenta. „V tuto chvíli je na Zonky podle ČNB metodiky 1,5 procenta investorů ve ztrátě, ale žádný z těchto investorů nemá zmiňovaných 122 participací, které všem investorům doporučujeme. Po stress testu by se tento podíl zvýšil na 4,2 procenta,“ říká Ficl s tím, že nárůst investorů ve ztrátě je zapříčiněn multiplikativním efektem, kdy jedna „padlá“ pohledávka zasáhne více investorů.

Šéf risku Zonky: Statistika je fascinující, blackjack v kasinu ale nepočítám

„Je však zajímavé sledovat, jak by se vyvíjela portfolia investorů, kteří budou mít zainvestováno alespoň 122 participací. Tady jsme zjistili, že podíl lidí ve ztrátě s menším počtem participací je o 36 procent vyšší než u těch, kteří mají alespoň 122 zainvestovaných příběhů,“ upozorňuje Ficl na význam členitého portfolia.

Grafy ukazují výnosy všech investorů s alespoň jednou aktivní investicí v Zonky portfoliu. Jeden bod označuje výnos jednoho investora, tzn. že v grafu se nachází 17.613 bodů.

 

Newsletter