Volkswagen Financial S. zlepšuje klientskou spokojenost vzděláváním prodejců

Moderní trendy vzdělávání, jako například e-learning, dnes zasahují také do prodeje a financování automobilů. Lídr trhu Volkswagen Financial Services již druhým rokem po sobě školí nové prodejce, kteří absolvují tzv. „vzdělávací cestu“. Školení přispívá k lepší kvalitě nabízených služeb a zlepšují klientskou spokojenost.

Každý nový prodejce vždy absolvuje vstupní e-learningové školení, které je zaměřené na základní informace a fakta týkající se produktů a spolupráce s Volkswagen Financial Services. Součástí jsou také dotazy na aktuální legislativní úpravu této oblasti (např. zákon o zprostředkování spotřebitelského úvěru). Poté následuje prezenční vzdělávání, které prodejce do detailu seznámí s finančními produkty a službami, a pomůže mu ve zlepšení prodejních dovedností. Pro udržování produktových znalostí jsou dále využívány pravidelné produktové e-learningy pro všechny prodejce, ne jen nově příchozí.

 „Zavedení iTutoru nám umožňuje velmi efektivně řídit a podrobně sledovat vzdělávání každého jednotlivého prodejce. A díky metodě e-learningu, kterou nám iTutor nabízí, jsme jim schopni nejen předat potřebné informace, ale zároveň i šetřit jejich čas, v porovnání s náročností prezenčních tréninků. Tato flexibilita školení nám umožňuje efektivně zvyšovat kvalifikaci prodejců a tím pádem i spokojenost našich klientů,“ vysvětluje Petra Podolsky, vedoucí úseku Podpory retailového obchodu a korporátního financování ve Volkswagen Financial Services.

Aktuálně společnost spolu se svými partnery, koncernovými automobilovými značkami, dokončuje aktualizaci koncepce vzdělávání celé prodejní sítě. Její součástí je i trénink speciálně připravený pro vedoucí prodeje, zaměřený na operativní leasing. Ten bude spuštěn ještě v letošním roce a organizován také přes iTutor.

Newsletter