Vrátí se O2 zpět do mezinárodního indexu MSCI?

Již zhruba za týden, konkrétně 12.11., se dozvíme, jak se změní složení mezinárodního akciového indexu MSCI, respektive indexu MSCI Czech Republic. Poté, co byl z tohoto indexu k 29.5. vyřazen titul O2 C.R. (kvůli rozdělení společnosti na operátora O2 a společnost zaměřující se na telekomunikační infrastrukturu CETIN) se opět začíná spekulovat, jestli nedojde k opětovnému zařazení tohoto titulu do indexu. Tato informace by podpořila další růst ceny akcií O2. Změna složení indexu by se měla následně projevit k 1. prosinci.

V indexu MSCI je v tuto chvíli za Českou republiku zahrnut titul ČEZ a Komerční banka, naposledy byl místo O2 C.R. k 1. září do indexu začleněn i výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens. Právě akcie Pegas Nonwovens by po případném vrácení O2 do indexu byly v ohrožení. Tyto spekulace o změně složení indexu se sice opírají o pravidla agentury MSCI, je ovšem otázkou, zda tato agentura spíše neupřednostní stabilnější složení indexu MSCI. Je tedy možné, že seznam zástupců v rámci MSCI Czech Republic pro další čtvrtletí zůstane beze změny a O2 si na začlenění do indexu bude muset ještě počkat.

Určitou komplikací pro případné dlouhodobější začlenění O2 do indexu MSCI může být i nedávné oznámení O2 zpětného odkupu akcií od minoritních akcionářů, při již relativně nízkém podílu volně obchodovatelných akcií (PPF má v tuto chvíli v O2 C.R 84,91% podíl). Plánovaný objem akcií, kterých by se zpětný odkup týkal, je až 10 % z celkové emise – jde tedy o asi 73 % akcií na volném trhu, které by mohla O2 C.R. zpětně nakoupit. Klíčový tak bude postoj PPF – majoritní vlastník O2 zatím opakovaně uklidňuje investory tvrzením, že „nemá zájem navyšovat svůj efektivní vlastnický podíl v O2, nebude usilovat o vytěsnění menších akcionářů, a naopak hodlá podporovat zvýšení likvidity a free-floatu.“.

Akcie O2 na spekulace o zařazení do indexu MSCI zatím spíše nereagují, dnes připsaly 0,4 %.

Newsletter