Vraždy, násilí, přírodní katastrofy. Svět se i přesto mění k lepšímu

Pusťte si televizi a získáte dojem, že se svět řítí do záhuby. Nekončící obrázky vražd, přírodních katastrof a drogových zátahů tvoří základ vysílání. Je to sice zneklidňující, ale pro průměrného diváka přitažlivé. Televizní zpravodajství si libuje ve strachu a násilí, a televize proto zaplňuje 99 procent obsahu těmito událostmi. Vzbuzuje to závislost a občas to i vyvolává vztek. Položme si ale otázku – je tohle to hlavní, co se ve světě děje?

Pozitivní věci se dějí pomalu

Ekonom Max Roser ze společnosti Our World in Data uvádí 6 fenoménů, které ukazují, že se náš svět dramaticky zlepšuje. Co mají všechny jevy společného? Všechny probíhají pomalu a postupně a jsou patrné z dlouhodobé perspektivy.

Každá rodina, která se vymaní z chudoby, každá nově postavená škola a každá vesnice, která získá přístup k základním vakcínám, se nemusejí na škále miliard lidí jevit jako důležité. V průběhu desetiletí se však tyto přírůstky sčítají a vytvoří bohatší, vzdělanější a zdravější svět a velmi silný statistický příběh, uvádí server Visual Capitalist.

Šest globálních trendů

Roser, který využil data nasbíraná během stovek let, vyzdvihnul těchto šest trendů:

Extrémní chudoba

Procento lidí žijících v extrémní chudobě – vydělávajících méně než 1,90 dolaru denně – se za posledních několik desetiletí znatelně snížilo. V roce 1940 žilo kolem 75 % lidstva v extrémní chudobě, dnes je toto číslo rovno jen 10 %. 

Nejpřesvědčivějším důkazem je Čína, kde přístup k volným trhům pomohl 700 milionům lidí dostat se z chudoby během pouhých dvaceti let.

Nutno podotknout, že tyto statistiky jsou založeny na paritě kupní síly a berou v potaz inflaci a směnné kurzy. Nefinanční formy příjmu jsou ve výpočtech také zohledněny.

Základní vzdělání

V roce 1820 se jen pár privilegovaným dostalo základního vzdělání. Od té doby byly po celém světě postaveny miliony tříd a škol. V relativním vyjádření jsme se ze 17 % lidí se základním vzděláním dostali na 86 %.

Zde je detailnější analýza, také z Our World in Data:

Gramotnost

Podobně jako základní vzdělání, během zhruba 200 let vzrostla také gramotnost – z původních 12 % na 85 %. V absolutních hodnotách jsou tato čísla ještě působivější. Ve 20. letech 19. století bylo zhruba 100 milionů lidí starších patnácti let, kteří uměli číst. Dnes se pohybujeme na úrovni 4,6 miliardy gramotných lidí.

Demokracie

Zatímco za posledních pár let svět zažil několik událostí, kdy se zdálo, že to s demokracií a svobodou jde z kopce, celkový dlouhodobý trend je přesvědčivý. V roce 1900 pouze jeden člověk ze sta na světě žil v demokracii, zatímco dnes může většina (56 ze 100) říct, že žije v zemi se svobodnými a spravedlivými volbami.

Vakcinace

Očkování proti nemocím jako černý kašel, tetanus a záškrt bylo nedostupné po většinu času za posledních 200 let. Nicméně dnes je okolo 86 % lidí celosvětově očkováno proti těmto zhoubným nemocem.

Dětská úmrtnost

Ještě v roce 1920 se více než 30 % dětí nedožilo svých pátých narozenin. Od té doby pokrok v bydlení, hygieně, vědě a medicíně napomohl tomu, že smrt je u nejmladších v naší společnosti mnohem vzácnější. Dětská úmrtnost se dnes v globálním měřítku snížila na 4 %.

 

Newsletter