Dolar zpevnil pro 1,0850 za euro. Evropské výnosy rostu, americké klesají. Koruna se obchoduje v pásmu 25,30-25,35 za euro.

Výbor pro rozpočtové prognózy vyhodnotil fiskální p. jako realistickou

Výbor pro rozpočtové prognózy na svém zasedání projednal dubnovou makroekonomickou predikci Ministerstva financí ČR a posoudil ji z hlediska pravděpodobnosti jejího naplnění v letech 2019 a 2020 jako realistickou. Pro toto hodnocení hlasovalo 6 členů Výboru, 2 členové hlasovali proti a považovali prognózu za optimistickou. Zbylí dva členové Výboru byli z projednávání makroekonomické predikce omluveni.

Výbor pro rozpočtové prognózy ve zdůvodnění svého stanoviska konstatoval, že se makroekonomická prognóza ministerstva jeví jako vnitřně konsistentní a v klíčových makroekonomických parametrech odpovídá vývoji, jaký členové očekávají. V diskusi členové poukazovali na významné nejistoty, které komplikují výhled, a to především ve vnějším prostředí. Někteří členové zdůraznili značné zhoršení konsensuálních výhledů pro globální ekonomiku a vyslovili názor, že tato skutečnost nemusí být v prognóze MF dostatečně zohledněna.

Zhoršení zahraniční poptávky by se přitom podle nich odrazilo v české ekonomice i slabší soukromou spotřebou a slabšími investicemi. Nejistotu investiční aktivity zmínili i další členové výboru, avšak někteří z nich poukázali i na možnost rychlejšího růstu tvorby fixního kapitálu v roce 2020, než očekává prognóza ministerstva.

„Vysoká míra nejistoty je v poslední době mezi makroekonomy jedním z nejpoužívanějších výrazů a ani jednání Výboru pro rozpočtové prognózy nebylo v tomto ohledu výjimkou. Zatím se ale nejistota nepřenáší do základních makroekonomických scénářů většiny členů Výboru. Konsensuální výhled růstu české ekonomiky pro letošní a příští rok se tak  příliš nemění, což odráží i nová prognóza Ministerstva financí ČR,“ uvedl po zasedání Výboru pro rozpočtové prognózy jeho předseda Pavel Sobíšek.

Newsletter