Výhled ECB není „čistě“ nakloněn zvýšení sazeb

Evropská centrální banka ponechala na svém červnovém zasedání sazby beze změny. Přistoupila však ke změně forward guidance, dle které setrvají úroky na současných úrovních alespoň do první poloviny roku 2020. Vedle toho byla představena nová prognóza a spolu s ní i detaily třetího kola programu TLTRO.

I přesto, že data ohledně evropského růstu za první kvartál byla nad očekávání lepší, stále platí, že jeho výhled je zatížen trvajícími riziky a nejistotami spojenými s geopolitickými faktory. Prognózu ovlivňuje zejména sílící protekcionismus či zranitelnost rozvojových trhů. Na druhou stranu, vidinu pokračující expanze podporují příznivé finanční podmínky, mírně expanzivní oblast fiskálu, rostoucí zaměstnanost a zvyšující se mzdy.

Na základě toho ECB zvýšila predikci ekonomického růstu eurozóny z 1,1 % na 1,2 % pro rok 2019. Pro rok 2020 byl výhled naopak revidován směrem dolů na 1,4 %. V případě inflace pak došlo k navýšení výhledu z 1,2 % na 1,3 % pro rok 2019 a ke snížení z 1,5 % na 1,4 % pro 2020.

Celkově Rada guvernérů vyhodnotila rizika prognózy směrem dolů, přičemž za hlavní důvody byly označeny evidentně déle trvající nejistoty spojené s geopolitickými faktory, protekcionismem a zranitelností tzv. emerging markets. Stále platí, jak Draghi uvedl, že je ECB připravena jednat v případě jakýchkoliv „nepříznivých okolností“. To by dle jeho slov zahrnovalo použití všech dostupných nástrojů měnové politiky. 

Draghi poté uvedl, že se Rada guvernérů drží základního scénáře očekávaného růstu. Klíčové podle něj je, že ECB v tuto chvíli nevidí žádnou pravděpodobnost deflace, byť inflační očekávání v poslední době klesala na úrovně historických minim, a dále, že pravděpodobnost případné recese je velmi malá. Pokud by se však situace zhoršila, centrální banka je připravena jednat. Jak Draghi upozornil, někteří členové Rady guvernérů již dnes hovořili jak o – pro některé pozorovatele až překvapivém –  dalším snížení sazeb, tak i o případném restartu programu kvantitativního uvolňování. Prostor pro tyto kroky je podle guvernéra stále otevřen.

Draghi rovněž zmínil, že změnu forward guidance by trhy neměly číst v tom smyslu, že příštím krokem bude zvýšení sazeb. Platí podle něj, že bias výhledu banky není „čistě“ nakloněn hiku. Naopak závazek jednat v případě potřeby obsahuje i možnost snížení úroků.

Euro po rozhodnutí ECB registrovalo zisky. Kurz reagoval nejen na relativně pozitivní komentář ohledně výhledu, ale rovněž na fakt, že by evropské sazby měly zůstat beze změny po – ve srovnání s předchozí verzí forward guidance o šest měsíců – delší dobu. Tím byla částečně oslabena některá očekávání ohledně případného snížení úroků během letošního roku, kterému trhy přiřazovaly pravděpodobnost více jak 50 %. Aktuálně to samé číslo dosahuje 36 %.

Newsletter