Vynecháme-li rok 2015, česká ekonomika rostla nejrychleji za 10 let

Data Českého statistického úřadu za poslední čtvrtletí minulého roku potvrdila růst české ekonomiky, který byl však o něco mírnější, než očekával trh. Celková expanze domácího hospodářství pak za rok 2017 dosáhla dle předběžného odhadu 4,5 % meziročně. Letos by to samé číslo mělo být již o něco nižší.

Tempo růstu HDP během posledního čtvrtletí minulého roku dosáhlo 5,1 % meziročně a 0,5 % mezikvartálně. K těmto číslům přispěly významně všechny složky, zejména spotřeba domácností a zahraniční poptávka. „Hrubý domácí produkt očištěný o cenové vlivy a sezónnost vzrostl v roce 2017 podle předběžného odhadu o 4,5 %,“ píše ČSÚ. Pro srovnání, odhad trhu za 4Q 2017 činil 5,3 % meziročně a 0,7 % mezikvartálně. Prognóza ČNB pak pracovala s 5,4 % y/y a za celý rok 2017 dosahoval odhad reálného růstu 4,5 % y/y.

„Zatím jde pouze o předběžný odhad, který může být ze strany statistiků revidován,“ upozornil k dnešním číslům ekonom skupiny Roklen Michal Šoltés. „Nic se ale nezmění na tom, že za celý rok 2017 byl pro růst ekonomiky dominantní především růst spotřeby domácností a zahraniční obchod, v průběhu roku se pak na dynamice HDP podílela i tvorba hrubého kapitálu,“ doplnil.

„Ekonomika za loňský rok vzrostla o 4,5 %. Pokud zanedbáme rok 2015, který byl výjimečný z titulu dočerpávání evropských fondů, půjde tak o nejrychlejší růst HDP za posledních deset let,“ zdůraznil hlavní ekonom banky ING Jakub Seidler.

Podle Seidlera dnešní předběžný odhad HDP potvrzuje, že vývoj ekonomiky zůstává nadále příznivý, což by mělo pokračovat i v následujícím období. „A to jednak z titulu příznivé spotřeby domácností tažené růstem mezd, ale také i obnovenou investiční aktivitou. Zvýšená dovozní náročnost investic a vyšší domácí poptávka by však měla v letošním roce navýšit dovozy ze zahraničí, což pak bude statisticky snižovat příspěvek čistého zahraničního exportu k růstu HDP,“ dodal.

Letos by tedy česká ekonomika měla dále růst, ovšem pomalejším tempem. „V letošním roce by růst HDP měl zpomalit řádově o jeden procentní bod, ekonomika by tak měla růst o 3,5 %,“ odhaduje Šoltés. Na tomto čísle se shoduje i Seidler, který doplnil, že by vývoj tuzemské ekonomiky měl letos zůstat nadále příznivý a spotřeba domácností by měla ve srovnání s minulým rokem dále z rychlit.

Zpomalení pak očekává i analytik Raiffeisenbank Milan Frydrch. „V roce 2018 očekáváme, že oproti loňsku česká ekonomika zpomalí své tempo růstu, primárně kvůli vysoké srovnávací základně z minulého roku a dalšímu utahování měnové politiky. S tím souvisí i posilování české koruny, která ztíží situaci exportérům, zahraniční obchod tedy přispěje menší měrou k růstu tuzemské ekonomiky,“ uvedl.

„Zrychlující se tempo růstu HDP potvrzuje obavy ČNB z přehřátí ekonomiky. A to i přesto, že je postaveno na zdravých základech, tedy rostoucích investicích a silné domácí poptávce,“ konstatoval partner poradenské společnosti BDO Radovan Hauk. „Ekonomika má ale potenciál ještě rychlejšího růstu, který je bohužel omezován nedostatkem volných pracovních sil. Současná i budoucí opatření ČNB s několikaměsíčním zpožděním povedou k mírnějšímu a stabilnějšímu růstu při zachování nízké nezaměstnanosti a přirozené míry inflace,“ dodal.

Newsletter