Výnosy rizikových dluhopisů jsou nízko. Zamíří ještě níž?

Vysoce úročené dluhové cenné papíry tradičně nabízejí investorům vysoký výnos, který je v současné době nulových úrokových sazeb a globální překoupenosti akciových trhů lákavou alternativou pro jejich portfolia. Vysoký výnos je však samozřejmě vykoupen vyšším rizikem částečného či úplného nesplacení emitentem dluhopisu. Ratingové agentury tyto cenné papíry označují nižším hodnocením než „Baa“ v případě Moody’s či „BBB“ v případě Standard & Poor’s. Průměrný výnos, které tyto obligace nesou, se pohybuje okolo 8 % a výše.

„Historicky se vysoce úročené dluhopisy chovají spíše jako akcie, než klasické dluhopisy,“ uvádí pro CNBC Jonathan Liang, senior portfolio manažer sekce obchodování s dluhopisy ze společnosti AllianceBernstein, která spravuje aktiva v hodnotě okolo 466 mld. USD.

Mnoho investorů se nyní dívá na americké vysoko úročené dluhopisy jako na nadhodnocené a manažeři fondů tuto sekci označují dokonce jako jednu z nejžádanějších, což potvrdil nedávný průzkum provedený Bank of America/Merrill Lynch.

Výnosy v tomto segmentu výrazně propadly, především díky uvolněné měnové politice centrálních bank, spočívající v masivním odkupu aktiv a klíčové úrokové sazbě udržované poblíž nuly. Aktuální výnosnost indexu Merrill Lynch Global High-Yield se pohybuje na úrovni 5,05 %, hluboko pod úrovní 6,72 % dosažené během roku 2013. Širší Barclays Capital Aggregate Bond index aktuálně nese okolo 2,33 % oproti 2,68 % dosaženým rovněž během minulého roku.

Pokud se aktuálně úrokové sazby pohybují poblíž nulových hodnot, řada investorů začíná spekulovat, kdy centrální banky přistoupí ke zpřísnění měnové politiky a jaký dopad to bude mít právě na trh s dluhopisy. Již na přelomu roku odstartované utlumování QE americkým Fedem mělo na trh dluhopisů výrazný dopad.

Jonathan Liang pro CNBC zopakoval předchozí reakci na dluhopisovém trhu z konce roku 2013, kdy již zprávy o zahájení tzv. taperingu, tedy začátku utahování měnové politiky ze strany Fedu, přispěly k výraznému nárůstu výnosů amerických 10letých státních dluhopisů, které během krátké doby vyletěly o 1,5 procentního bodu výše na úroveň 3 % na konci loňského roku.

Je zde ale další část investorského publika, která příliš nevěří v další pokles výnosů resp. růst cen u „high-yield“ dluhopisů v návaznosti na možný budoucí růst sazeb.

„Vysoce úročené dluhopisy jsou podstatně méně citlivé na růst úrokových sazeb než dluhopisy s vyšším ratingovým ohodnocením, takže představují určitý úkryt před možným pohybem sazeb,“ řekl pro CNBC Clifford Lee Head of fixed income oddělení v DBS.

Newsletter