Výrazné posílení vlastního spoření domácností je jedinou cestou k záchraně důchodového systému

Zdroj: Depositphotos

Vláda se rozhodla neignorovat varování ze strany odborníků o neudržitelnosti českého důchodového systému. Neudržitelností není nutně myšlen celkový kolaps. Samotný systém může dále fungovat, jen se bude postupně snižovat náhradový poměr. Tedy podíl výše starobní penze na posledním příjmu ze zaměstnání. Z relativně nižších důchodů (jejich výše nominálně poroste) bude stále těžší zajistit důstojný životní standard v penzijním věku. Dále lze očekávat, že kvůli průběžnému financování jak důchodového, tak zdravotního systému poroste v budoucnu i daňová a odvodová zátěž práce. To bude negativně ovlivňovat vlastní schopnost domácností na stáří spořit.

Systém příspěvků na penzijní spoření je archaickým systémem, který nenese očekávané výsledky. Ano, příspěvek od státu a daňové zvýhodnění už nyní motivuje část populace ke spoření. Problémem jsou dlouhodobě nižší výnosy, které jsou spojené s nízkorizikovou charakteristikou aktiv v rámci portfolia. Rozšíření daňového zvýhodnění na dnes už běžné investiční produkty proto vítám.

Domácnosti budou mít na výběr širší paletu investičních produktů, které budou lépe odrážet jejich životní situaci, potřeby a preference. Zapojení dalších finančních institucí do tohoto systému je logickým krokem, pokud je cílem vytvořit příznivé prostředí pro účely investic na stáří. Samozřejmě bude nutné vhodně nastavit podmínky, aby uspořená částka skutečně sloužila k zajištění na stáří.

Zároveň jsem přesvědčený, že vláda bude dále rozšiřovat možnosti investic na stáří i různé formy jejich zvýhodnění. Přeci jen je nutné dodat, že daňové zvýhodnění investic nebude mít rovnoměrný dopady ve společnosti. Výše příjmové domácnosti, které si mohou dovolit odkládat více peněz, budou z daňového zvýhodnění přirozeně více čerpat. Domácnostem, které se svými příjmy sotva vyjdou, vysoké limity na daňové odpočty příliš nepomohou. I na ně přitom musí vláda a celá společnost myslet. Ať už kvůli vlastnímu sociálnímu cítění, tak i kvůli vlastnímu zájmu. Domácnosti, které nebudou mít na stáří naspořený dostatečný objem peněz a zároveň nebudou mít k dispozici rodinu, která se o ně postará, jednoduše spadnou do sociálního systému a vznikne tlak na výdajovou stránku rozpočtu. Této situaci je žádoucí předejít už nyní.

Zdroj: Bloomberg, Reuters, vlada.cz 

Newsletter