Výroba elektřiny v ČR v 1Q? Uhlí a jádro jednoznačně dominuje

Letošní první čtvrtletí bylo v Česku po delší odmlce opět výrazně přebytkové, co se týče výroby elektřiny. Naposledy se čtvrtletní čistý export dostal nad úroveň 3,6 TWh v prvním čtvrtletí roku 2015. Důvod je zřejmý, po delších odstávkách jaderných elektráren dodávalo jádro do sítě opět stabilně přes 3 GW. Uvedl to server oEnergetice.cz.

Podíl zdrojů na výrobě elektřiny je v posledních letech víceméně neměnný. Zdrojem číslo jedna je hnědé uhlí, které následuje výroba jaderných elektráren. To potvrdilo i první čtvrtletí tohoto roku, z hnědého uhlí bylo vyrobeno 43 procent elektrické energie. Spolu s jádrem, jehož podíl byl 32 procent, tak tvořilo přesně tři čtvrtiny veškeré elektřiny vyrobené v ČR. Zbylou čtvrtinu výroby pokrývalo zejména černé uhlí (6,4 %), zemní plyn (6,7 %) a obnovitelné zdroje (9,3 %).

            Podrobné informace o bilanci soustavy a aktuální výrobě elektřiny jsou na energostatu od oEnergetice.cz.

 

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je v posledních několika letech na relativně stejné úrovni. Je to zejména díky tomu, že ČR již dosáhla svých cílů v oblasti výroby elektřiny z OZE, a proto již není na řadu druhů OZE poskytována nová podpora.

Nicméně podle očekávání byla velice nízká výroba solárních elektráren. Ta se pohybovala pouze na úrovni 1,6 %, zatímco v letních měsících dosahuje zhruba trojnásobku.

Co se dá očekávat od dalšího čtvrtletí?

Z hlediska výroby elektřiny v jaderných elektrárnách je situace poměrně jasná. Podle zveřejňovaných aktuálních plánovaných odstávek je na řadě od 18. května odstávka druhého bloku Temelína a včera byl plánovaně odstaven čtvrtý dukovanský blok, jehož chybějící výkon ale nahradí blok první, který se má opět rozjet na konci tohoto měsíce.

Přesto ale bude výroba v jaderných elektrárnách mírně nižší. Výroba ostatních konvenčních zdrojů se dá očekávat na přibližně stejné úrovni. Změna se dá pochopitelně očekávat u výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren, která ale nebude, vzhledem k relativně malému podílů, nijak významná. 

 

Newsletter