Vyrovnaný rozpočet? Kdy jindy než teď!

Česká ekonomika solidně roste, vykazuje jednu z nejnižších měr nezaměstnanosti v Evropě, zaměstnavatelé úpí nad nedostatkem pracovní síly. Kdy jindy než za takovýchto podmínek by měl stát hospodařit alespoň vyrovnaně, když tedy ne rovnou kumulovat přebytky pro horší časy, které jistě přijdou?

Navrhovaný rozpočtový schodek 60 miliard, který dnes bude schvalovat vláda, zkrátka nemá ekonomické opodstatnění. Je čistě výsledkem zohlednění politického cyklu, tj. snahy politiků navyšovat výdaje ve volebním roce. Bohužel, z podstatné části jde o provozní výdaje, na platy státních zaměstnanců apod., nikoli o výdaje investiční.

Reálná možnost vyrovnaného hospodaření v příštím roce je přitom širším konsensem napříč ekonomickou obcí, jelikož i konzervativní Česká národní banka počítá ve své aktuální prognóze s mírně přebytkovým hospodařením české vlády v roce 2017, a to dokonce i při částečném zohlednění efektu politického cyklu.

Nutno však uvést, že rozpočet příští rok nakonec může skončit opravdu i v přebytku. Pro letošní rok také vláda rozpočtovala schodek 70 miliard a nyní existuje reálná možnost, že nakonec vykáže vyrovnané hospodaření. To na jedné straně ocení zahraniční investoři a ratingové agentury, které v tom spatřují znak celkem zdravých veřejných financí, na straně druhé je takového stavu dosaženo utlumením veřejných investic, které tak již nestimulují hospodářský růst jako loni.

Zkrátka a dobře, z čistě ekonomického hlediska by byl ideální a přitom objektivně dosažitelný takový rozpočet pro rok 2017, který by byl koncipován přinejmenším jako vyrovnaný a na výdajově stránce kladl vyšší důraz na produktivní, tj. např. investiční výdaje, a nikoli na ty neproduktivní, tj. provozní. 

Tip: To nejlepší z Roklenu – Zaregistrujte si zasílání RoklenLetteru zde

Newsletter