Člen bankovní rady ČNB Holub se zřejmě přikloní ke zvýšení sazeb o 50 bb na zářijovém zasedání, tento krok připustil i pro listopad. Koruna zpevňuje k 25,40 za euro. Evropské i americké výnosy rostou. Dolar se proti euru obchoduje kolem dnešní otevírací ceny na 1,1720 EURUSD.

Výsledková sezóna za dveřmi. Očekávání jsou nadhodnocená

Výsledková sezóna za 1. kvartál letošního roku je za dveřmi. Tradičně ji zahajují americké společnosti, z nichž první z nich vykopnou svá kvartální čísla již brzy. Co můžeme očekávat?

Kvartál to bude o to zajímavější, že v prostředí probíhající epidemie a výpadku značné části globálního obchodu, budou analytické odhady, do značné míry, irelevantní. O to větší váhu budou mít prohlášení společností ohledně velikosti a délky dopadu pandemie, dopady do dodavatelsko – odběratelských vztahů a jakékoli náznaky oživení v případě těch, pro které je Čína jedním z hlavních trhů. Zajímavé a neméně důležité bude sledovat nákladová opatření, ke kterým jednotlivé společnosti budou přistupovat a která tak postupně předurčí hloubku a sílu následné recese.

V týdnu od 13. dubna začíná reportovat první vlna společností. Jsou to zejména hlavní americké banky jako Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, JPM, BlackRock. Ale také například Delta Airlines nebo Johnson & Johnson. Podívejme se na vývoj očekávaných zisků pro první kvartál, tak jak je reportuje Factset.

Z grafu je patrné, že zatímco akcie ztratily k 20. březnu třetinu své hodnoty, očekávání zisků firem pro první kvartál letošního roku bylo sníženo pouze nepatrně, konkrétně o 3,5%. Podobně to vypadá s očekávanými zisky pro druhý kvartál letošního roku. Tedy kvartál, kde by se propad globálního obchodu a uzavření provozů měl projevit naplno. Tabulka níže ukazuje očekávaný vývoj zisků v rámci jednotlivých sektorů pro celý letošní rok.

Není překvapením, že nejhorší předpověď má energetický sektor. Nicméně pro ostatní sektory se v drtivé většině očekává růst zisků i tržeb pro celý letošní rok. Zdá se tak, že očekávání poklesu zisků a tržeb v reakci na omezení způsobená pandemií, jsou zatím poměrně nízká. My se přikláníme spíše k tomu, že negativní efekt pandemie není ještě v projekcích vývoje zisků a tržeb plně zachycen. Růst zisků pro index S&P 500 se sice snížil na 2,5% z 9,2% z konce roku 2019, stále jde ale o meziroční růst. V případě tržeb se očekává růst dokonce o 3,2% z původních 5,4% z konce roku 2019. Zde byla tedy negativní revize ještě nižší. Absolutně jde o zisky na akcii ve výši USD 170. V podobných situacích přitom zisky meziročně propadly nejméně o 25%. Přesnější by tak bylo očekávat celoroční zisky na akcii kolem úrovně USD 120, spíše ještě méně.

Co z toho vyplývá? Americké akcie jsou stále velice drahé. Po 20% růstu v minulém týdnu to platí dvojnásob. Očekávané zisky společností pro letošní rok v sobě mají jen velice mírný dopad pandemie a dá se tedy předpokládat jejich výraznou revizi směrem dolů. Tu by mohla spustit právě nadcházející výsledková sezóna. V reakci na to proto očekáváme návrat akcií k sestupnému trendu. Revize zisků k úrovni USD 120 na akcii spolu s dlouhodobou průměrnou valuací amerických akcií by měla vést k poklesu indexu S&P 500 pod úroveň 2000 bodů, tedy ca 25% pod současnou úrovní. Jsme tak teprve v polovině korekce.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter