Dolar je pod výprodejním tlakem v dolarovém indexu a proti procyklickým měnám. Proti euru oslabuje nad 1,2100 EURUSD. Z měn regionu oslabuje zlotý a koruna. Domácí se měna obchoduje nad 25,50 za euro.

Výsledková sezóna za dveřmi. Očekávání jsou nadhodnocená

Výsledková sezóna za 1. kvartál letošního roku je za dveřmi. Tradičně ji zahajují americké společnosti, z nichž první z nich vykopnou svá kvartální čísla již brzy. Co můžeme očekávat?

Kvartál to bude o to zajímavější, že v prostředí probíhající epidemie a výpadku značné části globálního obchodu, budou analytické odhady, do značné míry, irelevantní. O to větší váhu budou mít prohlášení společností ohledně velikosti a délky dopadu pandemie, dopady do dodavatelsko – odběratelských vztahů a jakékoli náznaky oživení v případě těch, pro které je Čína jedním z hlavních trhů. Zajímavé a neméně důležité bude sledovat nákladová opatření, ke kterým jednotlivé společnosti budou přistupovat a která tak postupně předurčí hloubku a sílu následné recese.

V týdnu od 13. dubna začíná reportovat první vlna společností. Jsou to zejména hlavní americké banky jako Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, JPM, BlackRock. Ale také například Delta Airlines nebo Johnson & Johnson. Podívejme se na vývoj očekávaných zisků pro první kvartál, tak jak je reportuje Factset.

Z grafu je patrné, že zatímco akcie ztratily k 20. březnu třetinu své hodnoty, očekávání zisků firem pro první kvartál letošního roku bylo sníženo pouze nepatrně, konkrétně o 3,5%. Podobně to vypadá s očekávanými zisky pro druhý kvartál letošního roku. Tedy kvartál, kde by se propad globálního obchodu a uzavření provozů měl projevit naplno. Tabulka níže ukazuje očekávaný vývoj zisků v rámci jednotlivých sektorů pro celý letošní rok.

Není překvapením, že nejhorší předpověď má energetický sektor. Nicméně pro ostatní sektory se v drtivé většině očekává růst zisků i tržeb pro celý letošní rok. Zdá se tak, že očekávání poklesu zisků a tržeb v reakci na omezení způsobená pandemií, jsou zatím poměrně nízká. My se přikláníme spíše k tomu, že negativní efekt pandemie není ještě v projekcích vývoje zisků a tržeb plně zachycen. Růst zisků pro index S&P 500 se sice snížil na 2,5% z 9,2% z konce roku 2019, stále jde ale o meziroční růst. V případě tržeb se očekává růst dokonce o 3,2% z původních 5,4% z konce roku 2019. Zde byla tedy negativní revize ještě nižší. Absolutně jde o zisky na akcii ve výši USD 170. V podobných situacích přitom zisky meziročně propadly nejméně o 25%. Přesnější by tak bylo očekávat celoroční zisky na akcii kolem úrovně USD 120, spíše ještě méně.

Co z toho vyplývá? Americké akcie jsou stále velice drahé. Po 20% růstu v minulém týdnu to platí dvojnásob. Očekávané zisky společností pro letošní rok v sobě mají jen velice mírný dopad pandemie a dá se tedy předpokládat jejich výraznou revizi směrem dolů. Tu by mohla spustit právě nadcházející výsledková sezóna. V reakci na to proto očekáváme návrat akcií k sestupnému trendu. Revize zisků k úrovni USD 120 na akcii spolu s dlouhodobou průměrnou valuací amerických akcií by měla vést k poklesu indexu S&P 500 pod úroveň 2000 bodů, tedy ca 25% pod současnou úrovní. Jsme tak teprve v polovině korekce.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter