Výsledky KB: Z očekávání vyčnívají náklady na riziko

AKTUALIZOVÁNO: Komerční banka jako první ze dvou bankovních titulů na pražské burze dnes oznámila své výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí. Na úrovni čistého zisku (po odečtení minoritních podílů) banka dosáhla výsledku 3,25 miliardy korun, který byl jen mírně nižší než očekávání trhu na úrovni 3,32 mld. korun. Zisk tak v meziročním srovnání zůstal téměř beze změny, navzdory 2% poklesu celkových výnosů.

To lze přičíst mírně nižším provozním nákladům a především nákladům na riziko, které zůstávají v meziročním srovnání na příznivé úrovni – ačkoli oproti 2. čtvrtletí došlo ve 3. čtvrtletí k nárůstu z nejnižších úrovní v historii banky (9 milionů korun) na 324 mil. Kč, přičemž očekávání trhu bylo nastaveno na 180 mil. Kč. Za takovýmto nárůstem nákladů na riziko stojí především segment retailu a nekomerčních půjček.

Mimo mírně nižších provozních nákladů a naopak vyšších nákladů na riziko, které lehce snížily čistý zisk, jsou zbylé provozní položky  v souladu s očekáváním trhu. Úroveň čistých úrokových výnosů dosáhla 5,1 mld. korun, čisté výnosy z poplatků a provizí činily 1,7 mld. korun. Dle očekávání se meziročně snížil čistý zisk z finančních operací na 589 mil. Kč a setrvává u hodnot z 2. čtvrtletí tohoto roku.

Celkovými tržbami na úrovni 7,43 miliardy korun (což znamená meziroční pokles o 1,5 %) banka takřka přesně naplnila očekávání analytiků.

Výsledky hodnotíme spíše neutrálně, banka potvrdila schopnost udržet stabilní tržby i navzdory nízkým úrokovým sazbám, především díky narůstající úvěrové aktivitě (úvěry vzrostly v 3. čtvrtletí meziročně o 8 % na 534 miliard Kč, přičemž objem poskytnutých hypoték vzrostl meziročně o 13,4 % na 176,1 mld. Kč. Pro doplnění – objem vkladů vzrostl meziročně o 4,6 % na 653 mld. Kč). Snížení provozních nákladů přispělo k zmírnění negativního efektu vyšších než očekávaných nákladů na riziko, ovšem v meziročním srovnání zůstávají nízké náklady na riziko motorem čistého zisku. I nadále předpokládáme, že banka bude schopna vyplatit stabilní dividendu ve výši alespoň 310 Kč, jako tomu bylo v případě dividendy ze zisku z roku 2014. Vzhledem k současným cenám nečekáme výraznější reakci trhu.

Přehled výsledků Komerční banky:

v mil. Kč 3Q 2015 3Q kons* 3Q 2015 Roklen 3Q 2014 ** Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 5 108 5 109 5 178 5 185 -1,5%
Čistý výnos z poplatků a provizí 1 708 1 707 1 685 1 733 -1,4%
Čistý zisk z finančních operací + ostatní 613 608 615 670 -8,5%
Čisté provozní výnosy celkem 7 429 7 425 7 479 7 588 -2,1%
Provozní náklady celkem -3 193 -3 238 -3 265 -3 255 -1,9%
Provozní zisk 4 236 4 187 4 214 4 333 -2,2%
Náklady na riziko -324 -180 -166 -305 6,2%
Zisk před zdaněním 3 944 4 053 4 096 4 076 -3,2%
Čistý zisk (včetně minoritních podílů) 3 339 3 409 3 387 3 358 -0,6%
Čistý zisk (po odečtení minoritních podílů) 3 245 3 316 3 289 3 268 -0,7

*konsensus analytiků sestavený KB

** upraveno o účetní vliv dekonsolidace Transformovaného fondu

Celkem za tři čtvrtletí tohoto roku dosáhla KB čistého zisku 9,88 miliardy korun, meziročně o 2,4 % vyššího. Celkové tržby za prvních devět měsíců meziročně klesly o 0,3 % na 22,4 mld. korun, provozní náklady pak narostly o 3,8 % na 9,95 mld. Kč. Náklady na riziko se za první tři čtvrtletí snížily o 59,3 % na 442 mil. korun. 

Počet klientů KB se zvýšil meziročně o 21 000 na 1,642 milionu, z nich 81 procent využívá přímé bankovnictví. Celá Skupina KB má 2,5 milionu klientů. Hlavním akcionářem KB je francouzská Société Générale s podílem 60,4 procenta.

Newsletter