Vysoké ceny nemovitostí snižují dle studie porodnost

Vychovávat potomky není levná záležitost. Jednou z nejdražších položek v rozpočtech obvykle bývá cena za bydlení ve vhodném domě či bytě. A podle výzkumu Lisy Dettlingové a Mellisy Schettini Kearnyové existuje přímá korelace právě mezi cenou nemovitostí na trhu a porodností v dané oblasti. 

Cena za bydlení je oproti nákladům, jako je jídlo, vzdělání nebo dětská péče, jednoznačně dominantní položkou, za kterou při dětství i dospívání dítěte zaplatíte nejvíce. Je tak vcelku přirozené, že závěr výzkumu Dettlingové a Kearnyové prozradil, že při zvyšující se ceně nemovitostí stoupá i „cena“ za výchovu potomka. Vyšší ceny bydlení většinou vedou páry k pozdržení těhotenství, anebo dokonce ovlivní to, kolik dětí se rodiče rozhodnou mít.

Neplatí to však jednostranně. V zemi, kde byl výzkum proveden, tedy ve Spojených státech, tvoří hodnota nemovitostí většinu bohatství jednotlivce. Majitelé domů tak naopak se zvyšující se cenou nemovitostí mají tendenci mít děti dříve. Tento fakt dokonce ovlivňuje, kolik dětí budou mít, uvedli autoři.

Dluhopisové trhy nemají ani v létě dovolenou

Řečeno čísly, zvýšení cen nemovitostí na trhu o 10 procent vede k poklesu porodnosti o jedno procento mezi lidmi, kteří dům sami nevlastní. V opačném případě však dochází k 4,5procentnímu nárůstu fertility mezi těmi, kteří nemovitost vlastní. Autorky výzkumu uvedly, že porodnost se také liší mezi demografickými skupinami, protože procento vlastnictví či „nevlastnictví“ v různě starých skupinách se taktéž liší. Závěrem celého výzkumu byla teze, že „cena domu je relevantním faktorem pro rozhodnutí páru si pořídit potomka“.

Tento faktor je dokonce důležitější, než jestli potenciální rodiče žijí v období velké nezaměstnanosti, nebo nikoliv. To alespoň vychází z průzkumu z let 1990 až 2006. Autorky se zaměřily na porodnost žen mezi lety 20 až 44 lety v 66 metropolitních oblastech Spojených států. Zjistily, že korelace mezi cenou domů a porodností je statisticky 0,9, kdežto mezi mírou nezaměstnanosti a porodností to bylo jen 0,3. Během těchto 16 let se cena nemovitostí v USA zvýšila v průměru o 42 procent.

Pokud by stejná korelace platila i v České republice, měla by například, s ohledem na růst cen nemovitostí za poslední rok (+11,7 %), porodnost klesnout o více než jedno procento v případě těch, kteří nemovitost nevlastní. 

„Nakopnutá“ ruská ekonomika? Bude potřeba víc než jen fotbal

Velkým problémem se stává porodnost například v americké Kalifornii, kde jsou ceny nemovitostí vysoké a výrazně ovlivňují porodnost. „Nemáme dostatek dětí,“ uvedl pro calmatters.org profesor demografie Dowel Myers. „Míra porodnosti je v současnosti 1,76 dětí na jednu ženu, což je hrubě pod přirozeným přírůstkem. Udržitelná úroveň je podle teorie 2,1 dětí. Za starých časů byl v Kalifornii průměr dokonce 3,0,“ dodal. Celkový průměr Spojených států je pak 1,82 dětí. To je oproti naší vlasti stále vysoká hodnota. Podle Eurostatu byla míra porodnosti v ČR totiž jen 1,57 dětí. Američané si tedy nemají, v porovnání s námi, moc na co stěžovat.

Newsletter