Vývoj české inflace a HDP. Analýza OGResearch na RoklenPro

Nová data o růstu HDP a inflaci doma i v zahraničí se ukázala být mírně optimističtější, než jsme očekávali v květnu, a to především díky externím faktorům a přehodnocení minulé řady HDP. Celková inflace byla v druhém a třetím kvartále zhruba o jednu desetinu procenta nad květnovou prognózou, a to přesto, že jádrová inflace byla přesně na prognóze či dokonce o něco níže. Vyplývá to z aktuální prognózy RoklenPro OGResearch.

Z prognózy vyplývá, že tyto odchylky názorně demonstrují vliv rostoucí inflace v zahraničí a cen komodit, který bude mít významný podíl na nárůstu domácí inflace i v následujících 12 měsících. Například v eurozóně očekáváme nárůst meziroční jádrové inflace z 0,6 procenta na 1,5 procenta začátkem roku 2018. Cenu ropy Brent počítáme v téže době kolem 54 USD, tedy 20% nárůst oproti úrovním z první poloviny roku 2016.

Podobně i růst HDP v prvním a druhém kvartále byl o něco málo vyšší, než jsme původně uváděli, což je hodně ovlivněno zpětným přehodnocením odhadů HDP ze strany ČSÚ, nicméně podílí se na tom i rychlejší oživení ve Spojených státech a eurozóně.

Ačkoliv se tyto odchylky nezdají zásadní, rychlejší růst HDP byl podle našich měření dostatečný k uzavření mezery výstupu a jádrová i celková inflace solidně akcelerují a pravděpodobně překročí v meziročním vyjádření jedno procento do konce roku 2016.

 

OGResearch je společnost, kterou v roce 2006 založil expertní tým bývalých ekonomů ČNB a Mezinárodního měnového fondu. OGResearch se zabývá makroekonomickým výzkumem, prognózou a poradenstvím. Jejími klienty jsou vlády, státy a globální instituce a organizace.

Spolu s Roklenem v listopadu 2016 spouští nový produkt pro podniky a instituce v ČR pod názvem RoklenPro OGResearch. RoklenPro OGResearch je placená aplikace obsahující kompletní model a umožnující jeho modifikaci o uživatelské nastavení (tzv. Scenario Builder). Již nyní si můžete objednat analýzu a otestovat aplikaci v beta režimu.

Objednat analýzu

Nová makroekonomická prognóza RoklenPro OGResearch je tak založena na optimističtějších předpokladech ohledně oživení růstu a inflace ve světě, zejména eurozóně a Spojených státech, než květnová prognóza. Politika ECB bude o něco méně akomodativní a sazby Fedu se budou postupně zvyšovat, ale razantněji než jsme si mysleli dřív. Význam těchto předpokladů pro vývoj kurzu je v tom, že představují externí sílu táhnoucí inflaci vzhůru bez ohledu na domácí podmínky a zároveň oslabují „spekulativní“ tlak na zhodnocení koruny vůči euru.

Na druhou stranu jsme výrazně méně optimističtější ohledně možného strukturálního oživení a obratu ve vývoj dlouhodobého reálného kurzu. Zatímco v květnu jsme počítali s tím, že dlouhodobý rovnovážný reálný kurz by mohl znovu začít zhodnocovat během roku 2017, nyní si na základě nových dat myslíme, že k tomu dojde až v roce 2018.

 

 

Význam tohoto předpokladu je v tom, že snižuje inflační výhody z prodlužování držení kurzového závazku v roce 2017 a tlak na nominální zhodnocení po jeho opuštění bude menší, než jsme si mysleli. Ačkoliv i nadále předpokládáme významné zpomalení tempa růstu vládních investičních výdajů, které byly v posledním období hnány potřebou dočerpat fondy EU, zároveň se domníváme, že dobré výsledky státního rozpočtu umožní zvýšení účelových výdajů a mezd státních zaměstnanců před parlamentními volbami na podzim 2017. Tento předpoklad vede k dočasnému zvýšení růstu a mezery HDP a může způsobit i krátkodobé přestřelení inflačního cíle.

Prognóza ukazuje, že ačkoliv na horizontu prognózy zřejmě nedojde k výraznému překročení inflačního cíle, meziroční inflace se bude v jeho blízkosti pohybovat už od poloviny roku 2017. Tento závěr je poměrně robustní přes řadu předpokladů možného budoucího vývoje, včetně data opuštění kurzového závazku. To je dáno tím, že hlavními tahouny inflačního růstu budou externí faktory, jakými jsou rostoucí inflace v Eurozóně a ceny komodit. Domácí poptávkové prostředí bude víceméně neutrální a rychlý strukturální obrat ve vývoji reálného kurzu neočekáváme.

Poptávkové prostředí bude dle naší prognózy víceméně neutrální na celém horizontu prognózy a HDP bude růst zhruba svým rovnovážným tempem, které odhadujeme mezi 2 – 2,5 procenty ročně. Oživení ve světě bude pomalé a bez stimulu domácí hospodářské politiky nelze očekávat návrat k tempům růstu pozorovaných v letech 2014 a 2015. Na rozdíl od minulých dvou let, kdy tahounem domácí poptávky byly především vládní investiční výdaje (související s čerpáním fondů EU), pro následující rok lze maximálně počítat s dočasným předvolebním zvýšením vládních výdajů. Domácí poptávka tak bude růst jen mírně, a to i přesto, že reálné úrokové sazby jsou záporné a zůstávají hluboko pod svou rovnovážnou hodnotou. Poslední roky totiž ukázaly na omezený prostor oživit ekonomiku prostřednictvím reálných úrokových sazeb. Z tohoto pohledu nelze tedy ani čekat, že by výrazně pomohlo zavedení záporných úrokových sazeb, o kterých se již nějakou dobu spekuluje.

Růst inflace skrze externí faktory a pomalejší tempo zhodnocování dlouhodobého reálného kurzu umožňují ČNB vystoupit ze závazku relativně rychle a bezbolestně. Pokud se skutečně okamžitá inflace, v ročním sezónně očištěném vyjádření, ocitne v prvním čtvrtletí roku 2017 pevně v rámci jednoprocentního tolerančního pásma kolem cíle, jak předvídá naše prognóza, bude ČNB moci směle tvrdit, že inflace se už nalézá blízko cíle a lze očekávat jeho udržitelné plnění. A pokud dlouhodobý reálný kurz nezačne rychle zhodnocovat, nejen že se sníží riziko nominálního zhodnocení po skončení závazku, ale zároveň pominou výhody z držení závazku po delší dobu v podobě vyšší inflace. Takové konstelaci faktorů může být těžké odolat.

 

Newsletter