Vzestup „FIRE“ ekonomiky v grafech. Toto je nový řád

Neoklasická ekonomie tradičně nahlížela na finanční trhy jako na prostředníka spojujícího ty, kteří spoří, a ty, kteří investují, přičemž působením sil na straně poptávky po zdrojích a jejich nabídky bylo zajištěno, aby se ony zdroje dostaly do těch nejpovolanějších rukou a nejvýnosnějších příležitostí. V dnešním světě však tato logika poněkud naráží na fakt, že bankovní sektor si dokáže vytvořit zdroje sám a takříkajíc z ničeho. Ba co víc, vytvořené peníze se opět investují do peněz, aby vydělávaly další peníze.

Tak nějak by se dala popsat finální fáze vývoje kapitalismu, kterou především postkeynesovští ekonomové často nazývají érou financializace. Druhou stranou mince vytváření obrovského množství peněz z ničeho je ovšem vytváření obrovského množství dluhů. Jak ukazuje následující graf ze serveru My Budget 360, mezi léty 2003 až 2013 vzrostl globální úvěrový trh o 24,5 bilionu dolarů. Světové HDP však za stejnou dobu vzrostlo „pouze“ o  5,2 bilionu dolarů.

Diagnóza financializace: Choroba moderního světa

Ačkoliv tedy není pochyb o tom, že světový hospodářský růst je poháněn dluhem, na každou dodatečnou jednotku vytvořeného produktu připadá stále více jednotek dluhu. Vytvořené peníze už však neslouží jen k financování investic v „reálné“ ekonomice, ale stále ve větším objemu proudí do sektoru „FIRE“ (finance, insurance and real estate). Ještě v roce 1947 vytvářely sektory FIRE kolem 10 % přidané hodnoty v americké ekonomice, v roce 2009 už to bylo přes 21 %. Jak ukazuje následující graf, sestupná tendence naopak existuje ve výrobě.

Finanční zbraně hromadného ničení? Půl trilionu dolarů v derivátech

Ve finančním, pojišťovacím a realitním sektoru pak vytvořené zdroje do značné míry slouží jako perpetuum mobile, kdy peníze samy o sobě vytváří zisky, které významně převyšují ty z ostatních odvětví. Pak není žádným překvapením, že korporátní zisky stále více převyšují tempo růstu HDP. Zatímco dříve totiž reflektovaly ekonomický růst hospodářství, v dnešní době spíše ukazují výnosnost finančního inženýrství.

Boom financializace světa: Objem aktiv pětkrát větší než globální ekonomika

Newsletter