Vzestup maloobchodu je solidní, růstový impuls se ale vyčerpává (komentář)

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy klesly v červenci reálně meziměsíčně o 0,8 procenta. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 4,5 procenta, bez očištění o 6,2 procenta. Růstový impuls, který je patrný od loňského léta, se však vyčerpává a maloobchodní tržby poprvé od jara roku 2013 vykázaly v červenci meziměsíční trendovou stagnaci.

Tuzemský maloobchod překvapil silným růstem

Reálný meziroční nárůst maloobchodních tržeb včetně autosegmentu o více než šest procent je solidní výsledek. Přispěl k němu jak růst prodejů a oprav automobilů, tak i samotného maloobchodu. Nejvyšší růst v ryze maloobchodním segmentu, meziročně přes dvacet procent, zaznamenal prodej počítačů a komunikačních zařízení. Podniky i řadoví spotřebitelé tedy v poměrně masivní míře obnovují v rámci oživení nejen svůj vozový park, nýbrž i své zázemí informačních a komunikačních technologií.  

Tržby v maloobchodu by měly nadále růst i ve zbytku letošního roku, byť pomaleji (zejména kvůli vyšší srovnávací základně, ale i kvůli možné nejistotě spotřebitelů spjaté se situací kolem ukrajinského konfliktu a souvisejících sankcí). Růst by měl být podpořen kromě jiného dalším zlepšováním stavu trhu práce, doprovázeným vzestupem reálných mezd. Právě takto vzpružená domácí poptávka by dala dobrý základ příznivému výsledku tuzemské ekonomiky v právě probíhajícím, třetím čtvrtletí.

Newsletter