Wall Street a její „Údolí smrti“

Jména slavných investičních bank operujících na Wall Street zná téměř každý.  Ovšem to, že je lze rozdělit do tří skupin podle jejich strategií, už tak běžnou znalostí není. Pravdou je, že v rámci tohoto rozřazení existuje jedna třída bank klopýtající na pomezí, které pro akcionáře nepředstavuje nic pozitivního. Vítejte v tzv. „Údolí smrti“.

Ještě předtím, než dojde řeč na jednotlivá jména, je potřeba si představit dvě hlavní skupiny. Do té první patří ty bankovní domy, jejichž velikost a investiční expozice jsou dostatečně velké na to, aby svým akcionářům generovaly velmi zajímavé zisky. Do této skupiny patří především největší americká banka JP Morgan, dále pak Goldman Sachs a Citigroup.

Druhou skupinou jsou banky, které se úzce specializují. Byť je tedy jejich expozice minimální, jejich konkurenční výhoda dosahuje takové úrovně, která akcionářům zabezpečuje požadované výnosy. Do této role nejlépe spadá banka UBS, a to především po roce 2012. Právě tehdy si tato společnost prošla radikálním restrukturalizací, která zahrnovala hromadné propouštění, především v oddělení obchodování s dluhopisy. Menší a užší specializace se nakonec vyplatila, což ostatně potvrzuje ochota dalších bank jít ve šlépějích UBS.

Poslední skupinou je zmiňované „Údolí smrti“. Zde se nacházejí ty banky, které stojí na pomezí obou předchozích tříd. Jejich expozice je tedy poměrně široká, ovšem jejich výkon, měřený rentabilitou vlastního kapitálu, není sice zas tak špatný, ovšem akcionáři si z něj rozhodně na zadek nesednou.

Podle společnosti Macquarie se v této pozici nachází celkem osm bank: Morgan Stanley, HSBC, Deutsche Bank, Societe Generale, BNP Paribas, Bank of America, Barclays, Credit Suisse.

„Zjistili jsme, že velké množství bank není v rámci svého byznysu dostatečně selektivní. To následně způsobuje, že se motají v mnoha investičních oblastech, ovšem bez toho, aby z nich dokázaly profitovat jako jejich úspěšnější konkurence. Tyto společnosti mají obvykle rozvahy o 30 až 40 % menší než úzce specializované banky, na druhou stranu jsou pak dvakrát až třikrát menší než velcí a úspěšní hráči,“ přepisuje slova studie společnosti Macquiarie server Business Insider.

K tomu, aby se tyto banky dostaly pryč z „Údolí smrti“, je potřeba intenzivní restrukturalizace. Ta by měla vést minimálně k 20 až 40% osekání nákladů, které by následně přispělo ke zlepšení jejich ziskovosti v současném investičním prostředí.

Newsletter