Wall Street v rudém. Ukažme si na pasivní fondy

Akciový index NASDAQ včera zaznamenal pokles o 4,4 % a od začátku října klesl skoro o 12 %. To je jeho možná nejhorší měsíc od roku 2008. Ostatní indexy na tom nejsou o mnoho lépe a už si toho všímají i lidé, kteří se jinak moc o akcie nezajímají.

Z historického pohledu to nijak výjimečné není. Takových pohybů jsme již zažili spoustu a ještě jich spoustu zažijeme. Nemůžu se ale zbavit dojmu, že tentokrát v dynamice trhu hrají velkou roli pasivní indexové fondy. Jejich podíl na celkových aktivech za poslední roky výrazně vzrostl. Podle našeho odhadu je pasivně, ať už otevřeně nebo skrytě, investována většina peněz na akciových trzích. Většinu tak zvaného free float akciových společností drží pasivní fondy kopírující nějaký z mnoha indexů.

Nyní jsme svědky následujícího:

1. Pasivní fondy čelí výběrům peněz a musí prodávat.

2. Jediným kupujícím z definice mohou být aktivní fondy.

3. Jejich velikost a množství držené hotovosti jsou mnohem menší než nucené prodeje ze strany pasivních fondů.

4. Ochota aktivních fondů kupovat je velice nízká především u akcií, které jsou v indexech zastoupeny nejvíce a patří k těm dražším akciím.

5. Nejhůře si povedou ty akcie, které jsou nejvíce zastoupeny v nejpopulárnějších a pasivními fondy využívaných indexech. Proto například Nasdaq padá o poznání více než S&P 500.

Tato přeháňka se nakonec také přežene, mezitím ale vytváří řadu atraktivních investičních příležitostí pro aktivní fondy. Jejich portfolia tento měsíc poklesnou a většinou dost výrazně, aktivní fondy však mají několik možností, jak z poklesu trhu vytěžit hodnotu:

1. Nejsou nuceny dělat nic, což je často ta nejlepší strategie. Pasivní fondy tuto možnost nemají.

2. Mohou koupit akcie, které jsou vynucenými prodeji ze strany pasivních fondů zahnány nepřiměřeně nízko. Pasivní fondy tuto možnost nemají. Dokonce jsou velmi často nuceny prodávat něco, co vůbec prodat lze.

3. Mohou dělat přesuny v rámci svého portfolia, pokud to přinese vyšší hodnotu. Pasivní fondy tuto možnost nemají. Pro lidskou činnost a analýzy zde není místo.

Investoři v aktivních fondech mají vůči investorům v pasivních fondech ještě jednu velkou výhodu, o které se moc nemluví. Mohou se obrátit na svého portfolio manažera, konzultovat jak dění na trzích, tak stav a transakce v portfoliu a mít lepší podklad pro svá vlastní investiční rozhodnutí. Investoři v pasivních fondech tuto možnost nemají a jsou odkázáni sami na sebe. Pasivní fondy portfolio manažera nemají.

Pasivní indexové fondy jsou velkým účastníkem trhů a určitě jím i zůstanou. Jejich rostoucí podíl na celém trhu a jejich počínání však zcela mění tržní dynamiku a je dobré se na to připravit, abychom toho mohli využívat. Investujte opatrně!

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter