Za deset let bude islám …, imigranti … Evropa …

Medaili tomu, kdo odhadne budoucnost a správně vyplní tři mezery z nadpisu. Budou to sluníčkoví komentátoři se svým pozitivním sdělením, nebo kritici evropské nerozhodnosti a přílivu uprchlíků, kteří vidí budoucnost černěji? Nebo to budete vy? Máte totiž podobnou šanci trefit dlouhodobé důsledky imigrační krize jako kterýkoliv politolog, ekonom či sociolog. Nebo kterákoliv opice. Pár slov k vědět a předpovědět.

Odborník. Ale jen na krátkou vzdálenost

S tímto zjištěním přišel Philip Tetlock v knize Expert Political. Prezentuje v ní svůj výzkum, v rámci něhož hodnotí přesnost geopolitických predikcí různých expertů.

Odhalil, že někteří prognostici sice opravdu dokážou predikovat budoucnost, přesnost jejich předpovědí se ale s časem razantně snižuje. Čím vzdálenější je predikovaná událost, tím menší je šance, že se odborník trefí.

A i pro ty nejlepší experty představuje pětiletý horizont nepřekonatelnou překážku. Za ním se šance na jejich správný odhad shodují se šancemi šimpanze (Tetlockovo oblíbené zvířátko) nebo klidně i vašimi.

Houellebecq to ví nejlíp

Až tedy budete číst názory na imigrační krizi a její možné důsledky, vzpomeňte si na Tetlocka. Ti, kteří vám své predikce budou podsouvat, mají budoucnost zahalenou v podobné mlze jako vy. Svou nevědomost jsou ale schopni zabalit do poutavých, často i uvěřitelných příběhů. Ti nejznámější a nejcitovanější prognostici patří navíc, dle Tetlocka, k těm nejméně přesným.

Pokud si i přesto nechcete příběh spojený s imigrační krizí, islamizací  a budoucností Evropy odpustit, přečtěte si Podvolení, novou knihu Michela Houellebecqa. Ano, jedná se o román. Tuto skutečnost ale na rozdíl od různých politických komentátorů Houellebecq nezatajuje. 

Newsletter